Maltepe Üniversitesi | Üniversitemizde Bugün

Üniversitemizde Bugün

23.05-30.06.2022
Sergi: "MONO"
Yer: Güzel Sanatlar Fakültesi, Mehmet Özen Sanat Galerisi
Düzenleyen: Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarımı Bölümü

02.06-01.07.2022
"Tipografi Sergisi 2022"
Yer: İletişim Fakültesi, Sergi Salonu
Düzenleyen: İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

25.06.2022, 10:00-18:00
“Okuldayız Üsküdar”
Eğitim: "Bi' Bavul Oyun ile Oyun Kurucu Öğretmen Eğitim Destek Projesi: Psikomotorisite Eğitimi"
Eğitmen:
Prof. Dr. Amara Renate ECKERT, Almanya
Arş. Gör. Nicole BORSUTZKY, Marburg Philipps Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Spor ve Motoloji Enstitüsü, Almanya
Yer: Validebağ Adile Sultan Kasrı-İstanbul Masal Okulu
Düzenleyen: Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ), Üsküdar Kaymakamlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı

25.06.2022, 21:00
"Üniversite Üzerine Konuşmalar"
Çevrimiçi Söyleşi: “Ortaçağdan Günümüze Üniversite"
Konuşmacı: Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN / Maltepe Üniversitesi
Yer: Zoom
Link: https://us02web.zoom.us/j/6477693377 (Şifre: 123)
Düzenleyen: Maltepe Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel