Maltepe Üniversitesi | Üniversitemiz Kurulları ve Komisyonları

Üniversitemiz Kurulları ve Komisyonları

ETİK KURULU

Maltepe Üniversitesi mensupları ve akademik ve idari birimlerinin bilimsel araştırma faaliyetleri, yayın faaliyetleri, eğitim ve öğretim faaliyetleri, hizmet faaliyetleri, toplum ve paydaşlarıyla ilişkilerinde etik değerlendirilmelere ilişkin ilke ve kuralları, yapıyı, görevleri ve uygulama esaslarını düzenlemek amacı ile kurulmuştur.

 Etik Kurulu Başkanı ve Üyeleri

Başkan Prof. Dr. Sinan APAK Rektör Yardımcısı - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü (TTO)
Üye Prof. Dr. Zeliha ÖZER Tıp Fakültesi
Üye Doç. Dr. Berfin VARIŞLI İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 
Üye Doç. Dr. Melike Türkan BAĞLI Eğitim Fakültesi
Üye Doç. Dr. Hikmet TOSYALI İletişim Fakültesi
Üye Doç. Dr. Şenay YAVUZ İletişim Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Aslı ERENCİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 
Üye Dr. Öğr. Üyesi Başak BAHTİYAR İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 
Üye Dr. Öğr. Üyesi Emine EKİCİ Hemşirelik Yüksekokulu
Üye Dr. Öğr. Üyesi Hacer DÜZEN Meslek Yüksekokulu
Üye Dr. Öğr. Üyesi Işın Ulaş ERTUĞRUL YILMAZER İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 
Üye Dr. Öğr. Üyesi Merve ERDEM Tıp Fakültesi 
Üye Dr. Öğr. Üyesi Müge Neda ALTINOKLU İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 
Üye Dr. Öğr. Üyesi Özen İNAM Meslek Yüksekokulu
Üye Dr. Öğr. Üyesi Betül AKTAŞ ERKAN Hukuk  Fakültesi 
Üye Dr. Öğr. Üyesi Vildan KATMER BAYRAKLI Eğitim Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KILIÇ Eğitim Fakültesi
Raportör Ali Haydar DUDAKLI Kalite Koordinatörlüğü - Uzman


ARŞİV AYIKLAMA VE İMHA KOMİSYONU

Komisyon, Üniversite Arşivinde kullanılmasına ve saklanmasına gerek görülmeyen her türlü malzemenin imhası için nihai kararı verir.

Üniversite Arşiv İmha ve Ayrıştırma Komisyonu Başkanı ve Üyeleri

Başkan Av. Umut ORMAN Genel Sekreter
Üye Mustafa SERİN Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı
Üye Tuğçe KANTEKİN Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Memuru

 

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KOMİSYONU

Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu Başkanı ve Üyeleri

Başkan Prof. Dr. Sinan APAK Rektör Yardımcısı - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü (TTO)
Üye Prof. Dr. Ahmet Zafer ÖZTEK Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Üye Prof. Dr. Suat KÜÇÜKGÖNCÜ Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı
Üye Doç. Dr. Kuntay ARCAN İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümü
Üye Dr. Öğr. Üyesi Asiye Selcen ATAÇ Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Demet PEKŞEN SÜSLÜ Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Şenay ÖZTÜRK Hemşirelik Yüksekokulu, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
Üye Dr. Zeliha TAHMAZOĞLU İşyeri Hekimi, Maltepe Üniversitesi Sağlık Merkezi Sorumlusu
Üye Mehdi KESKİN Genel Sekreter Yardımcısı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı
Üye İnci Gözde OK Psikolog, SKS - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi
Raportör Dr. Öğr. Üyesi Beyza Nur KAYTAZ YILMAZ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU (MÜAR)

MÜAR, Üniversite mensubu olduğunu bildirerek ulusal/uluslararası bilimsel araştırma ve AR-GE projeleri yapan; fikri mülkiyet haklarının tescili (telif eser, uluslararası/ulusal bilimsel kuruluşlardan alınan patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescil belgesi, marka, vb.) ile ödül ve atıf alan; makale ve kitap/kitap bölümü yazan, yurtiçi ve yurt dışı bilimsel toplantılara, toplantı programı içinde yer alan bir sunumla (bildiri, poster ya da sanat çalışması) ya da panelist ve yorumcu olarak katılan tüm akademik personelin çalışmalarını değerlendirir. Bilimsel araştırma projelerini kabul eder, değerlendirir, destekler, izlenmesini sağlar; uzaktan eğitime yönelik özgün eserleri ve çalışmaları değerlendirir, koordinasyon birimince tüm sürecin kayıt altına alınmasını sağlar ve Rektörün bilimsel araştırmalarla ilgili olarak vereceği diğer görevleri yürütür.

 Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanı ve Üyeleri

Başkan Prof. Dr. Sinan APAK Rektör Yardımcısı - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü (TTO)
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Özay GÜRTUĞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı
Üye Prof. Çiğdem İYİCİL Konservatuvar Müdürü
Üye Prof. Dr. Selva ERSÖZ KARAKULAKOĞLU İletişim Fakültesi, LÜEE Müdürü
Üye Doç.Dr. Müjgan YILDIRIM Güzel Sanatlar Fakültesi  
Üye Dr. Öğr. Üyesi Hale BAYRAM Tıp Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Elif Seda GÜRKAN Hukuk Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ece ALAGÖZ Hemşirelik Yüksekokulu
Üye Dr. Öğr. Üyesi Deniz DAĞSEVEN EMECEN Eğitim Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÇAPAN ÖZEREN Meslek Yüksekokulu
Üye Dr. Öğr. Üyesi Atiye TÜMERBATUR İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
Raportör Ali Haydar DUDAKLI Kalite Koordinatörlüğü - Uzman

 

EĞİTİM KOMİSYONU

Komisyon genel olarak eğitim-öğretimin ve programların güncellenmesi ile akreditasyon sürecinin başlatılması konularında  makro politikaları belirlemekle sorumludur. Bunun yanında çiftanadal/yandal ve intibak programlarının amaca uygun olarak düzenlenmesi, zorunlu-seçmeli derslerle bunların kodlamalarındaki standartlar, haftalık ders programları, yeni program önerileri vb. konularda akademik birimlerden gelen önerileri incelemek ve gerekli yönetmelik ve yönerge değişikliklerini planlamak ve görüşülmek üzere mevzuat komisyonuna iletmek ve senatoya eğitimle ilgili görüş oluşturmak.

Eğitim Komisyonu Çalışmaları için tıklayınız.

Eğitim Komisyonu Başkanı ve Üyeleri

Başkan Prof. Dr. Sinan APAK Rektör Yardımcısı - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü (TTO)
Üye Prof. Dr. Ahu TUNÇEL ÖNKAL İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Üye Prof. Dr. Hasret NUHOĞLU Öğrenme ve Öğretme Uyg. ve Arş. Mrk. Müd.
Üye Prof. Dr. Özay GÜRTUĞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı
Üye Doç. Dr. Alper ÇUHADAROĞLU Eğitim Fakültesi
Üye Doç. Dr. Zerrin YANIKKAYA Güzel Sanatlar Fakültesi
Üye Doç. Dr. Yekta ÖZGÜVEN Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Elif Seda GÜRKAN Hukuk Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ferhat DEĞER İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Hatice ERDOĞAN Hemşirelik Yüksekokulu
Üye Dr. Öğr. Üyesi Meltem ÇİÇEK Genel Eğitim Dersleri Koordinatörü
Üye Dr. Öğr. Üyesi Meral ÇAKAR Meslek Yüksekokulu
Üye Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Nuri OLUR Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi Bölümü Başkanı, Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi Arş. ve Uyg. Mer. Müd.
Üye Dr. Öğr. Üyesi Nuran KARAAĞAOĞLU Meslek Yüksekokulu Müdürü
Üye Dr. Öğr. Üyesi Özden ÖZLÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür
Üye Dr. Öğr. Üyesi Zeynep AKBULUT Tıp Fakültesi
Üye Öğr. Gör. Diğdem ENEREM Meslek Yüksekokulu
Üye Öğr. Gör. Sinem UYSAL BAYRAKTAR Meslek Yüksekokulu
Üye Serdar ANGÜN Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Üye Eğitim Komisyonu Başkanları İlgili Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu
Raportör Sena YILDIZ Rektör Yardımcısı Asistanı

 

KALİTE KOMİSYONU

Üniversitenin tüm birimlerinde kalite geliştirme çalışmaları ile kalite güvence sistemini geliştirmek; her yıl birim öz-değerlendirme çalışmalarının yapılmasını sağlamak ve üniversitenin öz-değerlendirme çalışmalarını yapmak. Kurumsal Dış Değerlendirme sürecine hazırlık olmak üzere yıllık Kurumsal İç Değerlendirme Raporlarını hazırlayarak senatoya sunmak.

 Kalite Komisyonu Başkanı ve Üyeleri

Başkan Prof. Dr. Sinan APAK Rektör Yardımcısı - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü (TTO)
Üye Prof. Dr. Durmuş GÜNAY Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Üye Prof. Dr. Emin ÇİFTÇİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Üye Doç. Dr. Ebru Beyza BAYARÇELİK İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 
Üye Doç. Dr. Şenay YAVUZ İletişim Fakültesi
Üye Doç. Dr. Çağrı ÖNER Tıp Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Erdal YAŞLICA Eğitim Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Özlem AKTÜRK GÜMÜŞAY Güzel Sanatlar Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Melike Ezgi YETİMOĞLU Hukuk Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Mine TÜRKER İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Gizem KUBAT BAKIR Hemşirelik Yüksekokulu
Üye Dr. Öğr. Üyesi Işıl ALTAY Meslek Yüksekokulu, Erasmus Kurum Koordinatörü
Üye Öğr. Gör. Pınar ZERE Meslek Yüksekokulu
Üye Öğr. Gör. Güliz CAN Yabancı Diller Yüksekokulu
Üye Av. Umut ORMAN Genel Sekreter
Raportör Dr. Bahar ERENEL YAŞLICA Kalite Yönetim Koordinatörü

 

MEVZUAT KOMİSYONU

İhtiyaç duyulan tüm yönetmelik, yönerge ve esaslarla ilgili hazırlık çalışmalarını yapmak, mevcutları güncellemek, gerekli değişiklikleri yapmak, eğitim komisyonundan gelen eğitimle ilgili yönetmelik ve yönergelere son şeklini vererek yetkili mercilerin onayına sunmak.

Mevzuat Komisyonu Başkanı ve Üyeleri

Başkan Prof. Dr. Sinan APAK Rektör Yardımcısı - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü (TTO)
Üye Prof. Dr. Ahmet Kenan KARADEMİR Tıp Fakültesi
Üye Prof. Dr. Ahu TUNÇEL ÖNKAL İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Üye Prof. Dr. Hasret NUHOĞLU Öğrenme ve Öğretme Uyg. ve Arş. Mrk. Müd.
Üye Prof. Dr. İbrahim ŞAHBAZ Hukuk Fakültesi Dekan V.
Üye Prof. Dr. Özay GÜRTUĞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı
Üye Doç. Dr. Fulya TAŞEL İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı 
Üye Dr. Öğr. Üyesi Deniz DAĞSEVEN EMECEN Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Esra Münire AYDOĞMUŞ Tıp Fakültesi
Üye Av. Umut ORMAN Genel Sekreter
Üye Ahmet YILDIZ Öğrenci İşleri Daire Başkan Yardımcısı
Raportör Sena YILDIZ Rektör Yardımcısı Asistanı

 

SATIN ALMA VE İHALE KOMİSYONU

Satın Alma ve İhale Komisyonu Başkanı ve Üyeleri

Başkan Av. Umut ORMAN Genel Sekreter
Üye Dr. Öğr. Üyesi Kemal Fırat OĞUZ Meslek Yüksekokulu
Üye İsmail ÖZBEK İdari ve Mali İşler Daire Başkanı
Üye Habip SEVİNÇ Yapı İşleri ve Teknik İşler Daire Başkanı
Üye Selma ÇOLAK Satın Alma Müdürü
  * İhale konusuna göre ilgili birim amiri  

 

TANITIM VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KOMİSYONU

Üniversitenin tüm birimlerinin Üniversite içinde ve dışında yapacağı tüm sosyal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesi için gerekli planları ve hazırlıkları koordine etmek ve takip etmek. Üniversitenin tanıtımı ile ilgili projeleri hazırlamak, geliştirmek, stratejileri belirlemek, takip etmek ve sonuçlandırmak. ÖSS puan sıralamasında üst sıralarda yer alan üniversite adaylarının Üniversitemizi tercih etmelerini sağlayacak stratejileri belirlemek.

 Tanıtım ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu Başkanı ve Üyeleri

Başkan Prof. Dr. Sinan APAK Rektör Yardımcısı - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü (TTO)
Üye Prof. Dr. Barış ÇAKIR Tıp Fakültesi
Üye Prof. Dr. Celal Oktay YALIN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Üye Doç. Dr. Yekta ÖZGÜVEN Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı
Üye Doç. Dr. Gülseli Aygül ALAN İletişim Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ece ALAGÖZ Hemşirelik Yüksekokulu
Üye Dr. Öğr. Üyesi Handan DOĞAN Eğitim Fakültesi 
Üye Dr. Öğr. Üyesi Gonca KURU Hukuk Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Burak KÜÇÜK İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 
Üye Dr. Öğr. Üyesi İlkün ORBAK Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Aslı Nur SENCER Türk Dili Bölüm Başkanı
Üye Öğr. Gör. Dr. Selen BİLGİNER HALEFOĞLU Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı
Üye Öğr. Gör. Engin TİRE İletişim Fakültesi
Üye Av. Umut ORMAN Genel Sekreter
Üye Mehdi KESKİN Genel Sekreter Yardımcısı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı
Üye   Mezunlarla İletişim ve Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (MİKAM)
Üye Mazlum ÇELİK Maltepe Gençlik Akademisi 
Raportör  Şule BİRİM Basın, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Daire Başkanı


TRAFİK GÜVENLİĞİ İLE GÜVENİ ARTIRMA KOMİSYONU

Trafik Güvenliği ile Güveni Artırmaya yönelik güvenlik verilerinin toplanması ve risk analizinin yapılması, yerleşkenin girişinde özel güvenlik görevlileri tarafından yapılan önleyici güvenlik tedbirlerinin artırılması, fiziki tedbirlere yardımcı olan araç ve gereçlerin nicel ve niteliğinin artırılması, şiddet ve huzursuzluğa sebep olan nedenlere ilişkin bilimsel çalışmaların başlatılmasının teşvik edilmesi amacıyla kurulmuştur.

Trafik Güvenliği ile Güveni Artırma Komisyonu olarak Başkanı ve Üyeleri (Üniversite)

Başkan Av. Umut ORMAN Genel Sekreter
Üye Doç. Dr. Aliye Ceren ONUR Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Nuri OLUR Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Başkanı, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Arş. ve Uyg. Mer. Müd.
Üye Sami ÜNAL Güvenlik Yöneticisi


YAYIN KOMİSYONU

Birimler bünyesinde:

  • Basılmak üzere hazırlanmış taslak eserleri incelenmek, yayınların planlanmak, yayın kurallarına uygun olup olmadığını değerlendirmek, yayın hakkında rapor hazırlamak;
  • Ders aracı olarak kullanılan kitaplar ve teksirlerle yardımcı ders kitapları ile ilgili basılmaya hazır olarak gelen eserlerin nitelik ve eğitim-öğretim ihtiyaçları açısından yayıma uygun olup olmadığını, basılma sırası, baskı adedini tespit ederek maliyeti, satış fiyatları ve ödenecek telif hakları ile ilgili görüş bildirmek.
  • Yukarıda tanım dışında kalan yayın başvuruları ile ilgili görüş bildirmek amacı ile kurulmuştur.

Yayın Komisyonu Başkanı ve Üyeleri

Başkan Prof. Dr. Sinan APAK Rektör Yardımcısı - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü (TTO)
Üye Prof. Dr. İlter BÜYÜKDIĞAN Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Üye Prof. Dr. Selva ERSÖZ KARAKULAKOĞLU Lisasüstü Eğitim Ensitütü Müdürü
Üye Prof. Dr. Ahu TUNÇEL ÖNKAL İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Üye Doç. Dr. Yaprak DÖNMEZ ÇAKIL Tıp Fakültesi 
Üye Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ERKUT Hemşirelik Yüksekokulu
Raportör Mustafa SERİN Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel