Maltepe Üniversitesi | Rektörden

Rektörden

Maltepe Üniversitesi olarak, yaklaşık 40 yıllık Marmara Eğitim Kurumları geleneğini sağlam fiziki, akademik ve kurumsal temeller üzerinde sürdürüyor olmanın gururunu taşıyoruz. Eğitimin ve bilginin fark yaratma gücüne inanıyor, kurulduğumuz 1997 yılından bugüne, bu gücün farkında olan gençler yetiştirmeye devam ediyoruz.

Toplumsal etkileşimi ve topluma fayda sağlamayı, üniversitelerin temel faaliyet alanları olan eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerimizle birlikte düşünmeyi temel prensibimiz olarak kabul ettik. Bilginin fark yaratma gücünün ve eğitimin; milli, manevi ve etik değerleri güçlü, iş ahlakı yüksek, sorumluluk sahibi ve inisiyatif kullanabilen bireyler yetişmesinde katkısının büyük olacağına inanıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarını, yerel yönetimleri ve endüstriyi fark yaratma çabamızın önemli paydaşları olarak görmekteyiz. Uluslararasılaşmayı öncelikli alanlarımızdan birisi olarak tanımlıyor; uluslararası işbirliklerimizin bizlere “yerel” olanı “evrensel” ile ilişkilendirerek yeniden değerlendirme fırsatı sunduğunu düşünüyoruz.

Öğrenci odaklı, yenilikçiliği destekleyen ve değişime açık bir eğitim anlayışını benimsiyoruz. Öğrencilerimizin profesyonel hayata hazırlanmalarında kendi potansiyellerinin farkına varabilecekleri alanlar açmanın; onlara, keşfetmek ve yenilik getirmek üzere ilham verebilmenin önemine inanıyoruz. Bu önceliğimiz, eğitimi sınıf ötesine taşıyan yaklaşımımıza olduğu kadar, güçlü akademik kadromuzun disiplinlerarası ve çok paydaşlı araştırmalarına ve projelerine de yansıyor.

Doğanın içerisinde konumlanmış Üniversite yerleşkemizin fiziksel olanaklarını verimliliği, etkileşimi, kişisel ve akademik gelişimi ve ortak üretimi artırmak için kullanıyor; öğrencilerimizle birlikte “yaşayan” ve “benim üniversitem” gururunu yaşatan bir ortam yarattığımıza inanıyoruz.

Hedefimiz, öğrencilerimiz, mezunlarımız, akademik ve idari kodromuzla birlikte “daha iyi bir gelecek” için fark yaratmaya devam etmektir.

Prof. Dr. Şahin Karasar

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel