Maltepe Üniversitesi | Kurucudan

Kurucudan

Sevgili Gençler,

Sizi siz yapanın, hayatınıza yön verecek ve hayalini kurduğunuz hayatı yaşamanızı sağlayacak olanın sahip olduğunuz nitelikler ve bilgi birikiminiz olduğunu düşünüyorum. Bilginiz, kişiliğiniz, hepsinden önemlisi insanlığınızla itibar görmenin önemine inanıyorum. Bundan hareketle de, iyi bir Üniversite eğitiminin sizler için böylesi bir itibarı kazanmak üzere bilginizi hayatla ve hayallerinizle ilişkilendirilerek artıracağınız, önceliklerinizi belirleyeceğiniz, güçlü yanlarınızın farkına varacağınız, kısacası “Ben kimim ve neler gerçekleştirmek istiyorum?” sorusunu defalarca sorabileceğiniz bir alan açabilmesi gerektiğine inanıyorum.

Maltepe Üniversitesi’nin temelleri, sizlere böyle bir alan yaratabilmek hayaliyle kurgulandı. Bugün lisans, yüksek lisans ve doktora programlarımız, meslek yüksek okulumuz, eğitim programlarımızla iç içe faaliyet gösteren araştırma merkezlerimiz, çok paydaşlı yerel ve uluslararası projelerimiz ve sosyal ve kültürel etkinliklerimiz ile bu hayali sizlerle birlikle gerçekleştirdiğimize inanıyorum.

Avrupa Komisyonu tarafından “Diploma Eki Etiketi” ile ödüllendirilmiş Avrupa Üniversiteler Birliği üyesi Üniversitemizde uluslararasılaşma anlamında birlikte önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Organizasyonunu sizlerin üstlendiği her yıl düzenlenen uluslararası öğrenci kongrelerimiz farklı coğrafyalardan siz gençlerin araştırmalarını çok uluslu bir ortamda paylaşmalarına, ortak projeler geliştirip sınır ötesi dostluklar kurabilmelerine imkân sağlıyor. Sayısı her yıl artan anlaşmalarımızla genişleyen Erasmus değişim programı kapsamında öğrenci hareketliliğimiz artıyor.

Fikirlerinizi özgürce tartışabildiğiniz, yaratıcılığınızı ve yenilikçi yaklaşımınızı hayata geçirebildiğiniz platformlar yaratma çabanızı ilgiyle takip ediyor, destekliyorum. Ortak çabalarınızın bir ürünü olan uygulama gazetesi, sinemadan girişimciliğe, edebiyattan teknolojiye farklı alanlarda oluşturduğunuz öğrenci kulüpleri Maltepe Üniversitesini daha canlı, etkin ve özgün kılıyor. Yaptığınız çalışmalarla ulusal ve uluslararası kongreler, film ve sanat festivalleri ve yarışmalara Üniversitemizi temsil etmek üzere katılımınız gurur veriyor.

Eğitimin fark yaratma gücünün sınıf ötesine taşınabildiği ve yaşam ile temas edebildiği ölçüde büyüyerek çoğaldığına inanıyorum. Sivil toplum kuruluşları, sektör ve yerel yönetimlerin işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz çok ortaklı sosyal sorumluluk projelerimiz bu gücü etkin biçimde kullanmamızı sağlıyor.

Yaratıcılığı destekleyen ve yenilikçi bir yaklaşım artık çağımızın gereklerindendir. Kampüs içerisindeki teknik olanaklarımız hem böyle bir yaklaşımı destekliyor hem de kuramsal bilginin ve uygulamanın birlikte düşünülmesini sağlıyor. Avrupa’nın en büyük ikinci üniversite platosu olan film platolarımız medya sektörünü Üniversitemize taşıyor. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Yapı Malzemeleri Laboratuvarı, Hukuk Fakültesi için örnek mahkeme salonu; Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencileri için tasarım imkânı veren yapı atölyesi yaratıcılığı destekleyip uygulama alanlarımızı genişletiyor.

Sevgili Gençler,

Ben kalbinizin, aklınızın, hayallerinizin peşinden gidecek cesarete sahip olduğunuzu ve Üniversitemizin sunduğu bu olanakları hayallerinizi mümkün kılmak için en iyi şekilde kullanmaya devam edeceğinizi biliyorum. Sizler için sizlerle birlikte fark yaratmaya devam edeceğimize inancım tamdır.

Yolunuz açık olsun, yüzünüz hep gülsün

Hüseyin ŞİMŞEK
Kurucu
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel