Maltepe Üniversitesi | Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası için tıklayınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İlgili Kişi Veri Sorumlusuna Başvuru Bilgilendirme Yazısı için tıklayınız

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ için tıklayınız

KVK Kanunu İlgili Kişi Başvuru Formu için tıklayınız

KVK Mevzuat Uyarınca İlgili Kişinin Haklarının Kullandırılması için tıklayınız

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ için tıklayınız

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu için tıklayınız

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel