Maltepe Üniversitesi | UNESCO Kürsüleri

UNESCO Kürsüleri

2009 yılında kurulan UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsü amaçları, dünya düzeyinde felsefî bilgiye dayanan insan hakları araştırmalarının yapılması, özellikle de insan haklarıyla ilgili kavramların içeriklerinin bilgisel belirlenmesi, hukukun bu temellerden hareket edilerek oluşturulması ve uygulanması ve insan hakları eğitiminin bu temel üzerinde yapılması gibi amaçlardır.

 

UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kültür Kürsüsü, 25 Ekim 2019'da faaliyete başlamıştır. Toplumsal cinsiyet sorunlarının kültür ile ilişkisine odaklanarak, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar ve uygulamalar yapmayı, projeler geliştirmeyi, eğitim çalışmalarında bulunmayı, bilimsel toplantılar düzenlemeyi ve UniTwin/UNESCO Kürsüleri programındaki diğer kürsülerle işbirliği içinde çalışmalar yürütmeyi hedeflemektedir.

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel