Maltepe Üniversitesi | DİPLOMA EKİ ve DİPLOMA EKİ Etiketi

DİPLOMA EKİ ve DİPLOMA EKİ Etiketi

Diploma Eki; Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES işbirliği ile geliştirilmiş bir şablona göre ve Avrupa Birliği resmi dilleri kullanarak ( tercihen İngilizce) düzenlenen, yükseköğretim diplomasına ek olarak verilen bir belgedir. Diploma Eki; elde edilmiş bilgi, beceri ve yetkinliklerinin akademik ve mesleki tanınırlılığı uluslararası düzeyde sağlama ve sağlamlılığı pekiştirme amaçlarına hizmet etmektedir.

Diploma Eki Etiketi; Diplomaların Avrupa Birliği düzeyinde kabul gördüğünü ve Avrupa Birliği kapsamındaki üniversitelerin diplomalarıyla eşdeğer kabul edileceğini ifade eden bir “mükemmellik belgesi”dir. Diploma eki Etiketine sahip üniversitenin verdiği diploma ve dereceler Avrupa Birliği ülkeleri tarafından tanınmaktadır. Maltepe Üniversitesinin diploma eki etiketini almış olması sayesinde öğrencilerimiz, mezun olurken kendilerine verilecek diploma ekiyle yurtdışına gittiklerinde Avrupa Birliği ülkelerinde eğitim ve çalışma olanakları artmış olacaktır.

Adres: http://ects.maltepe.edu.tr

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel