Maltepe Üniversitesi | AKTS ve AKTS Etiketi

AKTS ve AKTS Etiketi

 

AKTS, Avrupa Birliği Üye Ülkeleri ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkelerindeki 145 üniversite tarafından denenerek geliştirilmiş akademik kredi paylaşım ve transfer sistemi olup şu an 1.000 den fazla kurum tarafından da uygulamaya konulmuştur.

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), Avrupa Yüksek Öğretim Kurumları arasındaki iş birliğini geliştirmek ve akademik ve mesleki kariyer gelişimi için önemli bir unsur olan yurtdışında öğrenim görecek öğrencilere fırsat oluşturmak amacını gütmektedir. Avrupa üniversitelerinin çoğu, akademik olarak tanınabilmek maksadıyla  AKTS sistemini benimsemişlerdir.

Avrupa Kredi Transferi Sistemi (AKTS), bir programın hedeflerini –ki bu hedefler tercihan öğrenim çıktıları ve kazanılacak davranışlar açısından belirlenmiş olmalı- gerçekleştirebilmek için gerekli olan öğrenci iş yüküne dayalı öğrenci merkezli bir sistemdir. AKTS, ERASMUS öğrencileri için yurtdışında öğrenim görme sürelerinin (mezuniyet değil)   tanınmasını kolaylaştırır.

AKTS, ders ünitelerini tamamlamak için öğrenci iş yükünün gerektirdiği kredilerin hesaplanmasında ortak bir ölçek ortaya koyar. Her ders modülünün kendisine ait AKTS kredisi vardır.

AKTS, şeffaflık oluşturmak, kurumlar arasında köprü kurmak ve öğrenciler için mevcut seçenekleri artırmaya yönelik olanaklar sağlar. Sistem, kurumların ortak ölçümler vasıtasıyla öğrencilerin öğrenim başarılarını anlamalarını kolaylaştırır.

AKTS etiketi, Lisans  ve yüksek lisans programlarında AKTS’yi doğru ve eksiksiz uygulayan üniversitelere, Avrupa Komisyonu tarafından verilen ödüllendirici bir belgedir. Etiket, Avrupa ve uluslar arası işbirliğinde şeffaf güvenilir bir ortak olarak kurumun profilini yükseltecektir.

Adres: http://ects.maltepe.edu.tr

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel