Maltepe Üniversitesi | Neden Maltepe Üniversitesi

Neden Maltepe Üniversitesi?

Üniversitelerin başta gelen amacı “düşünme eğitimi” vermek, bilimsel düşünceyi çağdaş dünya-görüşü olarak öğrencilerine sunmaktır.

Çevresine duyarlı üniversite, oluşturduğu bilgiyi üretime aktarmasını bilir, üretime aktarılan bilgi de somut ürünleriyle yaşamı kolaylaştırır.

Üniversiteler, ulusal karakterlerini saklı tutup bilimin evrenselliği ilkesine bağlı kalarak toplumun bugününe ve geleceğine ilişkin projeler üretir, böylece toplumu çağın beklentileri doğrultusunda dönüştürmeye ve geleceğe taşımaya çalışır.

Bütün bunlar, eğitimin ve bilimsel araştırmaların kaliteli olmasıyla gerçekleştirilebilir ancak.

İşte Maltepe Üniversitesi:

  • Alanlarında uzman, deneyimli kadrosuyla,
  • Çağın gelişim ve beklentilerine göre  güncelleştirilen programlarıyla,
  • Akademik altyapı olanaklarının (laboratuvar, bilgi ve belge merkezi, internet erişimi, vd) çeşitliliği ve zenginliğiyle,
  • Akademik araştırmaları toplumuyla paylaşmasıyla,
  • Katılımı özendiren sosyal ve kültürel etkinlikleriyle,
  • Lisans eğitimi sonrası için sunduğu lisansüstü olanaklarıyla,

sizlere üniversite eğitiminiz için yeni bir seçenek sunuyor.

Bizleri yakından tanıdıkça, sizlerde de kurumsal aidiyet duygusu gelişecek, bu kurumun bir parçası olarak kimliğinizi zenginleştirebileceksiniz.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel