Maltepe Üniversitesi | Rektörlük

Rektörlük

PROF. DR.
ŞAHİN KARASAR

Rektör

PROF. DR.
BETÜL ÇOTUKSÖKEN

Rektör Yardımcısı

PROF. DR.
BELMA AKŞİT

Rektör Yardımcısı

PROF. DR.
MANUK NORAYIK MANUKYAN

Rektör Yardımcısı

BİLSAY ÇETİN

Genel Sekreter

DR. ÖĞR. ÜYESİ
İHSAN GÜLAY

İç Denetim Başkanı

KIVANÇ BOZKURT

Genel Sekreter Yardımcısı

DİLEK AKÇORU

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

SİNEM GÜL BAYRAKTAR

Özel Kalem Müdürü

NAZİYE SEYMENOĞLU

Yazı İşleri Müdürü

UFUK TAŞ

Bilgi İşlem Daire Başkanı

MUSTAFA SERİN

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Neslihan KIVRAK

Öğrenci İşleri Daire Başkanı V.

AYSUN ALBAY

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı

MİMAR
HABİP SEVİNÇ

Yapı İşleri ve Teknik İşler Daire Başkanı

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel