Maltepe Üniversitesi | UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kültür Kürsüsü

UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kültür Kürsüsü

Hakkımızda:

UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kültür Kürsüsü, 25 Ekim 2019'da UNESCO Cinsiyet Eşitliği Direktörü Sayın Dr. Saniye Gülser Corat, Sayın Prof. Dr. Ayşe Saktanber ve UNESCO Türkiye Milli Komitesi Sektör Uzmanı Sayın Esra HATİPOĞLU AKSOYOĞLU'nun katılımları eşliğinde düzenlenen tören ile açılmıştır.

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) kuruluşundan bu yana kadınların insan hakları, kadınların güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularına dikkat çekmekte ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapmaktadır. UNESCO’nun iki küresel önceliğinin biri olan toplumsal cinsiyet eşitliği, UNESCO Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden de biridir. Günümüze kadar çeşitli ülkelerde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması yönünde farklı sorunlara odaklanarak çalışmalar yapan 25 UNESCO kürsüsünün arasında ülkemizden Giresun Üniversitesi ve Koç Üniversitesinde yer alan iki kürsü varken, Maltepe Üniversitesi UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kültür Kürsüsü ile bu sayı üçe çıkmıştır.

Maltepe Üniversitesi, UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kültür Kürsüsü, özellikle toplumsal cinsiyet sorunlarının kültür ile ilişkisine odaklanarak, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar ve uygulamalar yapmayı, projeler geliştirmeyi, eğitim çalışmalarında bulunmayı, bilimsel toplantılar düzenlemeyi ve UniTwin/UNESCO Kürsüleri programındaki diğer kürsülerle işbirliği içinde çalışmalar yapmayı hedeflemektedir.

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel