Maltepe Üniversitesi | Serebral Palsi Farkındalık Günü ve Yaşam Merkezi Açılış Toplantısına Dr. Öğr. Üyesi Handan DOĞAN ve Dr. Öğr. Üyesi Ersin Ufuk TİMUÇİN'nin Katkısı

Serebral Palsi Farkındalık Günü ve Yaşam Merkezi Açılış Toplantısına Dr. Öğr. Üyesi Handan DOĞAN ve Dr. Öğr. Üyesi Ersin Ufuk TİMUÇİN'nin Katkısı

6 Ekim Dünya Cerebral Palsy Günü olması dolayısıyla Ankara’da Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) tarafından düzenlenen ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sayın Sevim Sayım MADAK’ın katılımıyla gerçekleşen “Serebral Palsi Farkındalık Günü ve Yaşam Merkezi Açılış Toplantısına” Maltepe Üniversitesi Cerebral Palsy Akademik Araştırmalar Birimi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Handan DOĞAN çağrılı konuşmacı olarak davet edilmiştir.

Toplantı çok sayıda Bakanlık mensubu, akademisyen, öğretmen, aile ve serebral palsili bireyin katılımıyla gerçekleşmiştir. Toplantıda önleyici hizmetler, erken müdahale, kapsayıcı eğitim olanakları, istihdam üzerinde durulmuş, bundan sonra yapılacak çalışmalara ışık tutması açısından bir çalıştay düzenlenmesine karar verilmiştir. Maltepe Üniversitesi Cerebral Palsy Akademik Araştırmalar Birimi çalışmaları hakkında bilgi verilmiş, Türkiye’de bir ilk olan bu birimin ileride yapılacak çalışmalarda yer almasının önemi üzerinde görüş birliğine varılmıştır.

Ayrıca üniversitemiz Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Handan DOĞAN ve Dr. Ersin Ufuk TİMUÇİN kaynaştırma eğitimini uygulayan en iyi örneklerden biri olan SERÇEV Engelsiz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ile toplantı yaparak kaynaştırmada yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulunmuşlardır.

Hocalarımız Dr. Öğr. Üyesi Handan DOĞAN ve Dr. Öğr. Üyesi Ersin Ufuk TİMUÇİN'e katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

REKTÖRLÜK

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel