Maltepe Üniversitesi | Online Akran Mentörlüğü Eğitim Programı

Online Akran Mentörlüğü Eğitim Programı

22.03.2022, 17:00 - 19:00
Online Akran Mentörlüğü Eğitim Programı
"Akran Mentörlüğünde Empati”
Konuşmacı: Arş. Gör. Esra ÖKTEM
Yer: Blackboard (Bb) Learn&Collaborate
Düzenleyen: Maltepe Üniversitesi

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel