Maltepe Üniversitesi | Online Akran Mentörlüğü Eğitim Programı

Online Akran Mentörlüğü Eğitim Programı

19.04.2022, 17:00 - 19:00
Online Akran Mentörlüğü Eğitim Programı
"Akran Mentörlüğünde Kariyer Yönetimi"
Konuşmacı: Burcu DAĞ, MİKAM Müdürü
Yer: İnsan ve Toplum Fakültesi, Toplantı Odası
Düzenleyen: Maltepe Üniversitesi

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel