Maltepe Üniversitesi | OLED Üretiminde Kullanılabilen Özgün Elektrotlar Yapıldı

OLED Üretiminde Kullanılabilen Özgün Elektrotlar Yapıldı

Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden Doç. Dr. Nevin Taşaltın’ın Türkiye’den Proje Yürütücüsü olduğu “Development of Novel Designed Electrodes for Organic Electronics” başlıklı projede, Maltepe Üniversitesi-TÜBİTAK MAM-Slovakya Bilimler Akademisi İşbirliğiyle “OLED Üretiminde Kullanılabilen Özgün Elektrotlar” yapıldı.

Üretilen Özgün Elektrotların OLED uygulaması.

Son yıllarda Temiz Enerji kaynağı olarak adlandırılan Organik Işık Yayan Diyot (OLED) Aydınlatma Paneli üretiminde elektrot olarak çoğunlukla Indiyum Kalay Oksit (ITO) kullanılmaktadır. Dünyada ITO kaynaklarının kısıtlı olması, yüksek maliyetli olması ve esnek tabanlı aygıt üretiminde kırılgan olması, bilim insanlarını yeni elektrot yapılarını araştırmaya yöneltmiştir.

Proje kapsamında, özgün üretim süreciyle nano kalınlıklı ve metal katkılı Alüminyum Oksit ince filmler hazırlanarak ITO filme alternatif optik geçirgenliğe ve iletkenliğe sahip elektrotlar üretildi. Yapılan elektrotlar, OLED üretiminde test edildi. Projenin bir sonraki adımında esnek tabanlı elektrot üretimi de hedefleniyor. 1 Eylül 2019’da tamamlanacak proje kapsamında yayınlar hazırlanmakta ve elektrotların ticarileştirilebilmesinin öncesinde bu yıl içinde patent için de başvuru yapılacak.

Konuyla ilgili proje yürütücüsü Doç. Dr. Nevin Taşaltın, disiplinlerarası ekip çalışmasının önemine vurgu yaparak, projenin Organik Elektronik alanında yeni bir adım olduğunu belirtti.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel