Maltepe Üniversitesi | KAMUOYUNA DUYURU

KAMUOYUNA DUYURU

ABD Başkanı Joe Biden’ın 24 Nisan açıklamasında 1915 olayları için ‘soykırım’ ifadesini kullanması kabul edilemez. T.C. Maltepe Üniversitesi olarak Biden’ın bu sorumsuzca açıklamasını esefle kınamaktayız.

İkinci Dünya Savaşı’nda Naziler tarafından Yahudi toplumuna uygulanan katliam ve kırımları tanımlamak amacıyla geliştirilmiş en ağır suç niteliğindeki soykırım, uluslararası ceza hukukuna Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi ile girmiş olup, bunun hukuken geriye doğru işletilmesi mümkün olamaz. Ayrıca soykırım suçuna ancak yargılama yetkisine sahip bir ulusal veya uluslararası mahkeme tarafından karar verilebilir. Devletlerin birbirlerine karşı soykırım suçlamasında bulunması sorumsuz bir davranıştır ve aslında soykırım suçunun içeriğinin basitleşmesine sebep olur.

Türkiye 1915 yılında yaşananlarla ilgili olarak arşivlerin  açılması yoluyla, tüm arşiv bilgilerinin  tarihçilerin, hukukçuların araştırmasına sunulması, yetkin tarihçilerden oluşacak bir ortak tarih komisyonu kurulması gibi pek çok öneride bulunmuş; buna karşılık Ermenistan tarafı bunların hepsini sürekli reddetmişken Biden’ın bunları dikkate almayan küstah tavrı Türk milletinin hafızasına kazınacak ve zaten oldukça gergin durumdaki Türk-Amerikan ilişkileri üzerinde büyük baskılar yaratacaktır.

T.C. Maltepe Üniversitesi olarak Türk milletini işlemediği bir fiilden dolayı ağır şekilde suçlayan bu açıklamayı bir kere daha şiddetle kınadığımızı belirtir; bu konuda millet olarak dayanışma içerisinde olmamız gerektiğinin altını çizer, devletimizin/hükümetimizin atacağı bütün karşı adımlara tam destek verdiğimizi ve vermeye devam edeceğimizi vurgulamak isteriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Maltepe Üniversitesi

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel