Maltepe Üniversitesi | Cumhuriyetin 100. Yılında Yerel Yönetimler ve Kadın Liderler Çevre ve Kültür Politikaları: Kapanış Toplantısı

Cumhuriyetin 100. Yılında Yerel Yönetimler ve Kadın Liderler Çevre ve Kültür Politikaları: Kapanış Toplantısı

Kadın liderler yaşanılabilir bir dünya için kolları sıvadı

‘Yerel Yönetimler ve Kadın Liderler Çevre ve Kültür Politikaları: Akademi Buluşması’ başlığı altında daha önce üç ilde düzenlenen çalıştayların sonuncusu Maltepe Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 27-28 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Belediyeler Birliği’nin desteğiyle ‘Yerel Yönetimler ve Kadın Liderler Çevre ve Kültür Politikaları: Akademi Buluşması’ başlığı altında ‘Yeşil Şehirler ve Yeşil Kampüsler’, ‘İklim Değişikliği ile Mücadele’, ‘Çağımızda Tarım ve Gıda Arz Güvenliği’, ‘Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji’ konularında görüş alışverişinde bulunulan çalıştaylar, Maltepe Üniversitesi’ndeki toplantıda sonuç bildirgesinin okunmasıyla son bulacak.

‘İklim, Bilim ve Kadın’ temalı çalıştayların ilki, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ‘Karar Mekanizmalarında Kadın Liderler Projesi’ toplantısının akabinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin’in ev sahipliğinde Gaziantep Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nde yapıldı. Ardından Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan öncülüğünde Adana ve Antalya’da çalıştaylar düzenlendi. Etkinliğin son ayağı Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Gaziantep, Adana ve Antalya’da gerçekleştirilen toplantılarda ortaya çıkan görüşler ve elde edilen çıktılar, Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü ve Sürdürülebilirlik Ofisi tarafından değerlendirilerek ‘sonuç raporu’ hazırlandı. Raporda, toplantılarda ele alınan konulara ilişkin ‘fırsatlara’, ‘zorluklara’, ‘avantajlara’ ve ‘önerilere’ yer verildi.

Dünya iklim konusunda kırmızı alarm veriyor

Dünya Meteoroloji Örgütü, küresel ısınma etmeni olan karbondioksit, nitröz oksit ve metan gazlarının 2021’de rekor düzeye ulaştığını, bu oranın 2022’de de devam ettiğini açıklamıştı. Dünya Meteoroloji Örgütü, ormansızlaşma oranları, kutuplarda deniz buzu kaybı gibi gezegenimize dair 25 hayati göstergeden 16’sında uç noktalara gelindiğine ve iklim değişikliği konusunda kırmızı alarm noktasında olunduğuna dikkat çekti.  

BM Çevre Programı’nın yayımladığı raporda ise karbon salınımlarını azaltmaya yönelik mevcut ulusal planlarla küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlandırmanın bir yolu kalmadığı, bu gidişle olası sonucun yüzyıl sonunda 2,6 derecelik sıcaklı artışı olacağı öngörüldü.

Şehirlerin bilimsel çalışmalara her zamankinden daha fazla ihtiyacı var

Bilindiği üzere şehirler, dünya topraklarının sadece yüzde 3’ünü kaplarken enerjinin yüzde 60 ila yüzde 80’ini tüketiyor ve karbon emisyonlarının yüzde 70’ini atmosfere salınımını gerçekleştiriyor. Bu nedenle iklim değişikliği çalışmaları, karbon nötr, fosil yakıtlardan kurtulma, kentsel alanlarda tarım, yüzde yüz yenilenebilir enerji gibi konular yerel yönetimlerin neredeyse olmazsa olmaz politikaları haline geldi. Bu noktada şehirlerin bilimsel çalışmalara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıktı. Maltepe Üniversitesi’nin iklim eylem planı hazır

Maltepe Üniversitesi’nde Ekim 2022 tarihinden itibaren çalışmalarını devam ettiren Sürdürülebilirlik Ofisi, karbon ayak izi ölçümlerini ve kampüs biyoçeşitliliğini ölçerek Üniversite’nin 2030 yılına kadar olan ‘İklim Eylem Planını’ hazırladı.  

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel