Maltepe Üniversitesi | COST Aksiyon Kabul Duyurusu

COST Aksiyon Kabul Duyurusu

Değerli Mensuplarımız,

            Üniversitemiz Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalından  Dr. Öğr. Üyesi Nur Kaluç, Avrupa Birliği destekli bir program olan COST'un (European Cooperation in Science and Technology/Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği https://www.cost.eu/)" Plastics monitoRIng detectiOn RemedIaTion recoverY (PRIORITY) CA20101 https://www.cost.eu/actions/CA20101/" başlıklı faaliyetler kapsamında üç ayrı çalışma grubuna kabul edilmiştir.

            Söz konusu çalışma grupları sırasıyla, “Mikro ve Nanoplastiklerin İnsan ve Çevre Sağlığına Etkileri”, “Nanoplastikler” ve “Toplumun Eğitimi için Yeni Stratejiler Geliştirme”dir.

            Plastiklerin izlenmesi, saptanması, iyileştirilmesi ve geri dönüşümüyle ilgili olarak kapsamlı çalışmalar yapan PRIORITY, küresel bir sorun olan mikro ve nanoplastik kirliliğiyle mücadele etmek üzere strateji geliştirme ve aynı zamanda uygulama odaklı bir araştırma ağıdır. 

            Başarısından dolayı Dr. Öğr. Üyesi Nur Kaluç’u kutlar, MaltepeTTO olarak kendisine her zaman destek vereceğimizi belirtir; verimli çalışmalar dileriz.

            Saygılarımızla,

            REKTÖRLÜK

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel