Maltepe Üniversitesi | Çevrimiçi Toplantı: "21. Yüzyıl Becerileri - Kişisel Farkındalık ve Öz Yönetim Becerileri"

Çevrimiçi Toplantı: "21. Yüzyıl Becerileri - Kişisel Farkındalık ve Öz Yönetim Becerileri"

31.03.2021, 20:00-22:00
Çevrimiçi Toplantı: "21. Yüzyıl Becerileri - Kişisel Farkındalık ve Öz Yönetim Becerileri"
Konuşmacı: Öğr. Gör. Özlem ÇAPAN ÖZEREN
Yer: Zoom
Düzenleyen: Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneği (SEGM)

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel