Maltepe Üniversitesi | "Eğiticinin Eğitimi Programı"

"Eğiticinin Eğitimi Programı"

15.01.2021, 14:00-15:00
"Eğiticinin Eğitimi Programı"
Çevrimiçi Seminer: "Pandemi Sürecinde Ebeveynlerin Özel Gereksinimli Çocuk ile İletişimi Nasıl Olmalı?"
Eğitimci: Dr. Öğr. Üyesi Ersin Ufuk TİMUÇİN
Düzenleyenler: Maltepe Üniversitesi - Karaman Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel