Maltepe Üniversitesi | “Bitirme Projesi Sektör Jürisi”

“Bitirme Projesi Sektör Jürisi”

24.05.2019, 10:00-12:00
“Bitirme Projesi Sektör Jürisi”
Yer: Marma Hotel İstanbul Asia, Pertev Naili Boratav Salonu
Düzenleyen: İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel