Maltepe Üniversitesi | T.C. Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize “Öğretim Üyeleri”Alınacaktır.

T.C. Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize “Öğretim Üyeleri”Alınacaktır.

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölüm ve anasanat dallarına 2547 sayılı Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

İLAN BAŞLAMA TARİHİ                       : 23.02.2021

İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru)      : 09.03.2021

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Profesör İçin:

 • Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
 • T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
 • YÖK Formatında Özgeçmiş
 • Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)
 • Fotoğraf (5 Adet)
 • Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Profesör kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı; Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Denklik Belgesi)],
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya,
 • İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğerinde bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi İçin:

 • Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)   
 • T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)   
 • YÖK Formatında Özgeçmiş
 • Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)
 • Fotoğraf (5 Adet)
 • Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,
 • İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğeri bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde tamamlamış olmak.

Not: Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra ve eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

 

Fakülte

Bölüm-Anasanat Dalı

İstenilen
Akademik Personel

Sayı

Özellikler

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Profesör

1

Doktora eğitimini Bilgisayar, Yazılım, Bilişim veya Elektronik Mühendisliği alanlarından birinde tamamlamış olmak. Bilgisayar donanımı ve sayısal elektronik derslerini verebilecek yeterlilikte olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 80 puan) sahip olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr.

1

Lisans, doktora ve doçentlik derecelerini İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak.

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Prof. Dr.

1

Lisans, doktora ve doçentlik derecelerini İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 80 puan) sahip olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans ve doktora eğitimini İnşaat Mühendisliği alanında tamamlamış olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 80 puan) sahip olmak.

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Prof. Dr.

1

Doktora eğitimini Bilgisayar, Yazılım, Bilişim veya Elektronik Mühendisliği alanlarından birinde tamamlamış olmak. Bilgisayar donanımı derslerini verebilecek yeterlilikte olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 80 puan) sahip olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Konservatuvar

Müzik Bölümü Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans ve Sanatta Yeterlik eğitimini Trompet alanında tamamlamış olmak.

Türk Müziği Bölümü Türk Halk Müziği Anasanat Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans eğitimini Türk Müziği Konservatuvarında tamamlamış olmak.

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel