Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Temel Öğrenme Çıktıları

  1.  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programı ile ilgili diğer disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayarak edindiği bilgi ve becerileri disiplinler arası boyutta inceler.
  2. Siyasal Güçler ve siyasal yapıları analiz etme becerisini kazanır.
  3. Siyasal kültürü analiz etme becerisini kazanır.
  4. Uluslararası ekonomi-politik bağlamında uluslar arası ilişkileri inceleme becerisi kazanır.
  5. Siyaset ve Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında her şart altında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
  6. Devletin siyasi, ekonomik ve hukuki temeli hakkında ve organizasyon yapsı bilgi sahibidir
  7. Kavramlara ve olaylara eleştirel bakış açısına sahip olabilir
  8. Uluslararası arenada çeşitli güvenlik sorunlarını, stratejilerini ve pratik sonuçları eleştirel olarak değerlendirebilir.
  9. Uluslararsı ilişkiler teorileri ile uluslar arası sistemde meydana gelen olaylar arasında ilişki kurabilir.
  10. Türk dış politikasının oluşum ve karar alma sürecini inceleyebilir.
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel