Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Tanımı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı, siyaset bilimi ya da diğer disiplinlerde lisans eğitimini tamamlamış olan bireyleri; teorik ve ampirik araştırmalara dayalı olarak elde edilen bilgileri kullanarak yerel, ulusal ve küresel sorunların çözümüne yönelik politikalar oluşturulmasına yönelik beceri ve yetkinliklerle donatmak, uluslararası siyaseti ve küresel sistemi doğru biçimde analiz edebilmek, uluslararası meselelere eleştirel yaklaşabilmek, rasyonel önerilerde bulunabilmek ve diğer sosyal bilimlerden de faydalanan bir bakış açısıyla genel bilgi ve beceri birikimini derinleştirebilmektir.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel