Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Enstitü Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Selva ERSÖZ KARAKULAKOĞLU  (Müdür-Başkan)

Doç. Dr. Fulya TAŞEL (Müdür Yardımcısı-Üye) 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe SALMAN (Müdür Yardımcısı-Üye) 

Prof. Dr. Mehmet CINCIK (Üye)

Doç. Dr.  Aliye Ceren ONUR (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Osman Kurtkan KAPICIOĞLU (Üye) 

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel