Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Mevzuat

YÖNETMELİKLER

- Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Çerçeve Yönetmeliği (Resmî Gazete Tarihi: 20.04.2016 Resmî Gazete Sayısı: 29690)

- Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği  (Resmî Gazete Tarihi: 02.05.2021 Resmî Gazete Sayısı: 31472)

- Lisansüstü Eğitim- Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği

- Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Hakkında

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 11.03.2023 tarih ve 32129 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle; 18.8.2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu süreçte öğrenci disiplin işlemleri, 09.02.2023 tarih ve 32099 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7437 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda değiştirilen 54. Madde kapsamında yürütülecektir. Adı geçen Kanunun Öğrencilerin Disiplin İşleri başlıklı 54. madde metni ekli dosyadaki gibidir.

2547 sayılı Kanun 54. madde

ESASLAR

- Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Usul ve Esasları (Senato Esasları) (Senato Tarihi: 26 Mayıs 2021)

- Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Benzerlik Programı Raporu Uygulama Esasları (Senato Tarihi: 04/11/2021)

YÖNERGELER

- Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Programları Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesi (Senato Tarihi: 26 Mayıs 2021)

- Yükseköğretim Kurulu Yabancı Dil Eş Değerlikleri Belirleme Yönergesi

Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması- Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge 

 

 

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel