Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Mevzuat

YÖNETMELİKLER

 

- Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Çerçeve Yönetmeliği (Resmî Gazete Tarihi: 20.04.2016 Resmî Gazete Sayısı: 29690)

 

- Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği  (Resmî Gazete Tarihi: 02.05.2021 Resmî Gazete Sayısı: 31472)

- Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Usul ve Esasları (Senato Esasları) (Senato Tarihi: 26 Mayıs 2021)

 

YÖNERGELER

- Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Programları Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesi (Senato Tarihi: 26 Mayıs 2021)

- Yükseköğretim Kurulu Yabancı Dil Eş Değerlikleri Belirleme Yönergesi

 

Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması- Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge 

 

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel