Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Tanımı

6 Zorunlu (İHA 500 İnsan Hakları: Kavramı ve Çeşitleri, İHA 503 İnsan Hakları Açısından Değerlendirme Sorunu, İHA 504 Etik ve İnsan Hakları, İHA 505 İnsan Haklarının Antropolojik Temelleri, İHA 559 Araştırma Yöntemleri, İHA 569 Yüksek Lisans Semineri ile 2 seçmeli dersten ve bir tez çalışmasından oluşan ve dersleri Sokratik metodla (“interaktif metod”la) yürütülen, bazı derslerinde de öğrenci sunumlarının yapıldığı bu programa devam zorunludur.

Öğrencilerden, derslerde edindikleri yeterliliklere dayanarak, kendilerinin bulacağı bir problemle ilgili araştırma yapmaları, bunun için de bağımsız olarak materyal oluşturmaları beklenir.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel