Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Tezli Yüksek Lisans Programında öğrenim gören öğrencilerin,

  • En az 7 ders (21 yerel kredi)  ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezine kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alan Seminer ve Yüksek Lisans Tezinin yerel kredileri bulunmamakta ve Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir.)
  • Programdaki bir dersten başarılı olabilmek için, o dersten en az CC notu almış olmaları gerekmektedir.
  • Öğrenciler, Programda öngörülen bütün derslerden 4.00 üzerinden en az 2.50 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel