Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Kayıt Kabul Şartları

Tezli Yüksek Lisans Programına başvuruda bulunacak olan adayların:

  • Bir lisans diplomasına sahip olması,
  • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olması veya uluslararası geçerliliği olan GMAT sınavından en az 450 puan ya da GRE sınavının “quantitative /sayısal” bölümünden en az 610 puan almış olması,
  • Adayın KPDS/ÜDS veya YÖK tarafından eşdeğer kabul edilen başka sınav sonuç belgesi yoksa, Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavına katılmış olması ve ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından istenen koşullara sahip olması,
  • Giriş sınavlarında başarılı olması,
  • Referans mektubu ve Türkçe’yi ve/veya yabancı dili kullanma yeteneğini ve yazma becerisini gösteren ve neden yüksek lisans yapmak istediğini anlatan bir metni başvuru dosyasına eklemesi gerekir.
  • Değişim öğrencilerinin başvuruları, Maltepe Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
  • Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.
  • Tezli İnsan Hakları Yüksek Lisans programına başvuran adaylar giriş sınavına alınır. Değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %25’i ve sınav sonucunun %25’i dikkate alınarak yapılan hesaplamada, 65 ve üzeri puan alan adaylar başarılı kabul edilir.
  • Adayların değerlendirilmesi, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından yapılır ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülür.
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel