Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Hakkında

Sinema Sanatta Yeterlik Programı, Güzel Sanatlar Anabilim Dalı’na bağlı olarak 2014-2015 öğretim yılında eğitim öğretime başlamıştır. Sinema Sanatta Yeterlik Programı yapıt odaklı tez çalışmasını kapsamaktadır. Programın amacı; yönetmen, senarist ve sinemacı olmak isteyenler için akademik fırsat sunmak ve bu alanda sinema sektörüne katkı sağlamaktır.

Program, akademik kariyer yapmak isteyen sanatçılara fırsat tanınmaktadır. Sanatta Yeterlik programında, öğrencinin kendi ilgisi ve bireysel yönelimleri doğrultusunda, sinema alanında kapsamlı bir bilgi donanımıyla özgün eserler üretmesine olanak sağlanmakta, bu amaçla sanat felsefesinden, sinema kuramlarına; kurgunun kuramsal ilkelerinden, film dili ve çözümlemesine; geleneksel anlatım yöntemlerinden, sinemada yeni yönelimlere kadar pek çok dersle, alanında uzman akademisyenler ve sektörden profesyoneller kanalıyla, öğrenciye geniş bir bakış açısı kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Sinema Sanatta Yeterlik Programı, her alanda olduğu gibi sinema alanında da ilerlemenin ve gelişmenin ancak bilimsel bir yaklaşımla gerçekleşebileceği düşüncesinden hareketle, hem akademik çalışma yapmak isteyenlere, hem de bir iletişim ve bilgi çağı olacağından kuşku duyulmayan geleceğin bilinçli ve alanda bilgi birikimine sahip, sinema sanatçılarına yönelik bir program sunmaktadır.

Sinema Sanatta Yeterlik Programı, Yüksek Lisans mezunu öğrenciler için, tez dahil 4 yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Sanatta Yeterlik programı dersleri akşam verilmektedir. Program, gerekli koşulları yerine getiren farklı alanlardaki lisans ve yüksek lisans mezunlarına açıktır.

Gerekli görüldüğü takdirde hazırlık dersi verilir.

MİSYON
Program; yönetmen, senarist ve sinemacı olmak isteyenler için akademik fırsat sunmayı ve sinema çalışmalarına, özgün, ve yenilikçi bir nitelik kazandırmayı amaçlamaktadır.

VİZYON
Program, anlatım yöntemlerine getireceği katkılar ile sinema sanatı alanında öncü olmayı hedeflemektedir.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel