Maltepe Üniversitesi | GED Genel Bilgi

GED Genel Bilgi

Üniversitemizde 2019-2020 Güz Döneminde öğrencilere sunulan Genel Eğitim Dersleri; öğrencilerin lisans alanları dışında farklı disiplinlere dokunarak multidisipliner bir bakış açısı kazanmalarını amaçlar. Bu dersler; sanatsal, kültürel ve toplumsal konularla ilgilenen, çok boyutlu düşünmenin önemini kavrayan, toplumsal sorumluluk bilincine sahip gençlerin yetişmesini desteklemektedir. Dersler, disiplinler arası hayata dair farkındalık yaratmak üzerine tasarlanmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu’nda da Türk edebiyatının ünlü yazarlarından Nurullah Ataç’ın “Hayat konulara mı bölünmüştür sanki? Bir yanda bilim, bir yanda sanat, bir yanda ahlak...” sözlerine yer verilerek disiplinler arası anlayışın gerekliliğine,  insanın ve yaşamın ayrılmaz bir bütün olduğuna vurgu yapılmaktadır. Bu anlayışla yola çıkan Genel Eğitim Derslerinin tüm öğrencilerimize faydalı olacağına inanıyor, geleceğimizin mimarı gençlerimize başarılar diliyoruz.

AKADEMİK KADRO

Dr. Öğr. Üyesi Meltem ÇİÇEK – Koordinatör

[email protected]

216-626 10 50 (2282)

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel