Çevre ve Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi | Projeler
ÇEVRE ve ENERJİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
ÇEVRE ve ENERJİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

Projeler

Paylaş

Şu anda yürütülmekte olan 3 uluslararası proje mevcuttur (07/2017-10/2022), Mayıs 2018 tarihinde 1 ulusal proje başvurusu yapılmıştır, Eylül 2018 tarihinde 3 ulusal proje başvurusu yapılmıştır, Mart 2019 tarihine kadar başvurmak üzere 4 proje önerisi hazırlanmaktadır. 

Devam Eden Projeler

1. TÜBİTAK - Slovakya Bilimler Akademisi (SAS) İkili İşbirliği- "Organik Elektronikler İçin Yeni Tasarımlı Saydam İletken Elektrotların Geliştirilmesi" (07/2017-10/2019). Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Nevin TAŞALTIN

2. COST Action (European Cooperation in Science and Technology) - "European Network to Connect Research and Innovation Efforts on Advanced Smart Textiles" (10/2018-10/2022). Yönetim Komitesi (MC) Üyesi : Doç. Dr. Nevin TAŞALTIN

3. EU, M-era.Net - "Hybrid Materials For Si Surface Passivation And Battery Applications" (01/2017-01/2019). Proje Yürütücüsü: Dr.Öğr.Üyesi Neslihan YUCA DOĞDU

Proje Başvuruları (Temmuz 2018 - )

1. TÜBİTAK 1001 - "Tek ve Çok Eklemli GaAs/Si Güneş Hücrelerinin Araştırılması ve Özgün Tasarımı"

Proje Yürütücüsü: Maltepe Üniversitesi (Doç. Dr. Nevin Taşaltın)

Proje Ortağı: Gazi Üniversitesi (Doç. Dr. Tuğba Navruz)

Proje Danışmanı: ODTÜ GÜNAM (Prof. Dr. Raşit Turan), Texas A&M Üniversitesi (Prof. Dr. Tahir Çağın)

Proje Süresi: 2020 - 2022 (24 ay)

Proje Bütçesi: 480.000 TL

2. TÜBİTAK 1001 - "Li-İyon Bataryanın Özgün Tasarımı"

Proje Yürütücüsü: Maltepe Üniversitesi (Prof. Dr. Neslihan Yuca Doğdu)

Proje Ortağı: İTÜ (Doç. Dr. Adem Tekin)

Proje Danışmanı: Texas A&M Üniversitesi (Prof. Dr. Tahir Çağın)

Proje Süresi: 2020 - 2023 (36 ay)

Proje Bütçesi: 700.000 TL

3. TÜBİTAK 1001 - "Nanokompozit Yapılı Süperkapasitörün Araştırılması ve Özgün Tasarımı"

Proje Yürütücüsü: Maltepe Üniversitesi (Prof. Dr. Özay Gürtuğ)

Proje Ortağı: YTÜ (Prof. Dr. Çetin Taşseven ve Doç. Dr. Murat Çalışkan), Türk-Alman Üniversitesi (Doç. Dr. Şahin Uyaver)

Proje Danışmanı: Texas A&M Üniversitesi (Prof. Dr. Tahir Çağın)

Proje Süresi: 2020 - 2022 (24 ay)

Proje Bütçesi: 450.000 TL

Üniversite-Sanayi İşbirliği Proje Başvuruları (Temmuz 2018 - )

4. TÜBİTAK 1003 - "CIGS Tabanlı Esnek Güneş Hücrelerinin Geliştrilerek Gerçek Uygulamalarda Optimizasyonun Yapılması"

Proje Yürütücüsü: İstanbul Teknik Üniversitesi (Prof. Dr. Nilgün Baydoğan)

Proje Ortağı: Ölçsan Cad Teknolojileri Yaz. Don. Dan. San. ve Tic. A.Ş. (Serkan Yaltalıer), Enwair Enerji Teknolojileri (Neslihan Yuca Doğdu), Gedik Üniversitesi (Dr. Öğretim Üyesi Utku Canci Matur)

Proje Danışmanı: Maltepe Üniversitesi (Doç. Dr. Nevin Taşaltın)

Proje Süresi: 2020 - 2022 (18 ay)

Proje Bütçesi: 1.278.000 TL

5. TÜBİTAK TEYDEB - "Akıllı Ev Ürünleri İçin Çok Parametreli Sağlık Görüntüleme Sistemi Tasarımı ve Üretimi "

Proje Yürütücüsü: Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. Tic. A.Ş.

Proje Danışmanı: Maltepe Üniversitesi (Doç. Dr. Nevin Taşaltın)

Proje Süresi: 2020 - 2022 (18 ay)

Proje Bütçesi: 700.000 TL