Çevre ve Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi | ÇEVENTAM
ÇEVRE ve ENERJİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
ÇEVRE ve ENERJİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

ÇEVENTAM

Paylaş

ÇEVENTAM’ın Odak Konuları ve Faaliyet Alanları:

  • Nanoteknoloji
  • Sensör Teknolojileri
  • Enerji Depolama Teknolojileri
  • İklim Değişikliği


ÇEVENTAM’ın Misyonu:

  • Rekabet gücü yüksek ve disiplinlerarası araştırma merkezi olmak
  • Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği geliştirmek
  • Ülke ekonomisine katma değer sağlamak
  • Yerli ve milli ürünler üretmek
  • İklim değişikliği stratejik eylem planları kapsamında ar-ge çalışmaları gerçekleştirmek


T.C. İklim Değişikliği Stratejik Planı ve Eylem Planı: 

https://iklim.csb.gov.tr/eylem-planlari-i-306 

https://iklim.csb.gov.tr/strateji-belgeleri-i-305