Çevre ve Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi | ÇEVENTAM
ÇEVRE ve ENERJİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
ÇEVRE ve ENERJİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

ÇEVENTAM

Paylaş

ÇEVENTAM, Fotovoltaik Teknolojiler, Enerji Depolama Teknolojileri ve Sensör Teknolojileri Alanlarına Yoğunlaşacak

Maltepe Üniversitesi Yönetim kurulu, Türkiye’nin güneş enerjisi alanındaki araştırmalarına katkıda bulunarak Türkiye’nin rekabet gücünün artırılmasını hedefleyen Maltepe Üniversitesi ÇEVENTAM, Çevre ve Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin alt yapısını önümüzdeki beş yıl içinde güçlendirmek için önemli miktarda yatırım yapmak suretiyle destekte bulunacaktır. Türkiye’nin özel sektör desteği ile kurulan enerji araştırma ve geliştirme merkezlerinden birisi olacak ve ortak projeler geliştirilirken; öğretim üyeleri ve doktora öğrencilerinin enerjiyle ilgili projeleri için de gerekirse maddi destek sağlanacak. ÇEVENTAM, Fotovoltaik Teknolojiler, Enerji Depolama Teknolojileri ve Sensör Teknolojileri Alanlarına Yoğunlaşacak.

Amaç: Rekabet Gücü Yüksek Araştırma Merkezi Olmak

ÇEVENTAM, tamda bu amaçla bilgi ve teknolojileri geliştirmek, yeni ürün ve proseslere ulaşmak ve sahada uygulamak üzere, 2018 yılı başından itibaren harekete geçmiştir.

“ArGe stratejimiz çerçevesinde üniversiteler, araştırma merkezleri ve sanayi ile gerçekleştirilecek ortak çalışmalar sonrasında ortaya çıkacak bilgi birikimi, sürdürülebilir başarısı ve geleceği için büyük önem taşımaktadır. Hedefimiz, ülke ve değerlerinin tasarruf altına alınıp, işbirliği kültürünü gerek üniversitemizde ve gereksede sanayi sektörü genelinde yaymak ve ülkemizdeki üniversitelerimizin ilgili bölümlerini Ar-Ge merkezimizin paydaşı olarak değerlendirmektir.”

Hedef: Geleceğe Yönelik Değerler Yaratmak

Maltepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Sayın Kurucumuz Hüseyin ŞİMŞEK daha işin ta başında açıkca belirttiği gibi Yenilenebilir enerji alanında rekabetçi bir kurum olmayı bizlere bir hedef olarak göstermiştir. Dahası, bu çalışmalarımız da hiçbir fedakarlıktan kaçınmamamız gerektiğini de ayrıca belirtmiş ve destek olduğunu açıkca ortaya koymuştur.

Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirmek

Üniversite Yönetimimizin desteğiyle, ÇEVENTAM, üniversite ve sanayi işbirliğine ortam ve süreklilik kazandıracağına katkıda bulunacaktır. Bu bağlamda “Aynı zamanda endüstriyel araştırmalar konusunda deneyimli personel yetiştirilmesine de olanak sağlayacak. Lisansüstü öğrencilerimiz, yeni enerji pilleri, enerjinin verimliliğinin artırılması ve enerji verimliliği yüksek malzemelerin geliştirilmesi teknolojilerini de kazanacağımız için geleceğe daha umutla bakabileceğimizden dolayı mutluluk duymaktayız.”

Ülke Ekonomisine Katma Değer Yaratmak

Amacımız, 5 yıl içerisinde Merkezimizi Türkiye’de kendi kulvarında olan diğer üniversitelerle  yarışır bir duruma getirmek suretiyle fark yaratmak olacaktır. “Ülkemizdeki kaynaklardan enerji elde edebilmek için teknolojilerin geliştirilmesi gerekiyor. ÇEVENTAM'da yapılacak bilimsel çalışmalar; çevreye duyarlı yeni enerji pilleri ve hidrojen yakıt pili teknolojilerinin geliştirilmesine ve bunların ürün haline getirilerek ülke enerji araştırmalarında kullanmak ve daha sonra ülkemizin önde gelen araştırma merkezi olmasıdır.”

Hedef: Disiplinlerarası Bir Enerji Merkezi Olmak

Enerji alanında araştırmalar yürüten çeventam da üç konu üzerine çalışmalar yürütülecek. Bunlardan ilki olan güneş enerjisi yakıt pilleri, enerji verimliliğini artırıcı malzemelerin geliştirilmesi, sera gazı emisyonlarının azaltılması için süreçlerin geliştirilmesi ve ithal teknolojilerin Türkiye’de üretilebilmesine yardımcı olmak üzerine odaklanacak. Bu şekilde, Türkiye’nin ekonomisine katma değer yaratmaktır.

İkinci çalışma alanı biyoyakıtların, önümüzdeki 5-10 yılda Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynakları arasına girmesi öngörülüyor. Günümüzde kullanılan etanol gibi biyoyakıtlar gıda fiyatlarının yükselmesine, ormanlık alanların yok olmasına ve açlığa yol açıyor. Bunun engellenebilmesi için, gıda olarak tüketilmeyen biyokütlelerden yakıt elde edilmesi için yosunlar, orman atıkları ve çabuk büyüyen sazlardan enerji elde edilmesi için araştırma programları oluşturacak.