Çevre ve Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi | PROJELER
ÇEVRE ve ENERJİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
ÇEVRE ve ENERJİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

PROJELER

Paylaş
Proje Başvurusu:
Proje başvurusu  Mayıs 2022 tarihinde yapılmıştır:
TÜBİTAK Türkiye - İran İkili İşbirliği Projesi
"Preparation of Novel Polymer-Borophene Nanocomposite and Polymer-Silicene Nanocomposite Based Thermoelectric Generator Panels that Convert Waste Heat to Electrical Energy”
Yürütücü: Prof. Dr. Nevin TAŞALTIN
Süre: 2022-2024 (18 ay)
Bütçe: 450.000 TL

Devam Eden Projeler

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Güdümlü BAP Projesi Çağrısı
"Göğüs Tümörü Biyobelirtecinin Nanotanecik Esaslı Elektrokimyasal Biyosensör Kullanılarak Algılanması"

Yürütücü: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Doç.Dr. Sinem Özlem Enginler
Araştırmacı: Maltepe Üniversitesi ÇEVENTAM Prof. Dr. Nevin Taşaltın
Süre: Ocak 2022 - 1 Ocak 2024 
Toplam Bütçe: 600.000 TL
Maltepe Üniversitesi Bütçesi: 300.000 TL


TÜBİTAK TEYDEB 1501
"Gıda Güvenliği İçin Yüksek Hassasiyeli ve Yarıiletken Tabanlı Gaz Dedektörünün Geliştirilmesi"

Yürütücü: Nero Endüstri A.Ş.
Danışman: Prof. Dr. Nevin TAŞALTIN
Süre: 2022- 2024


TÜBİTAK TEYDEB 1501
"Askeri Platformlarda Kullanıma  Yönelik Kimyasal Sensör Dizisi ve Biyolojik Ajan Örnekleme ve Ölçüm Sisteminin Geliştirilmesi"
Yürütücü: Nero Endüstri A.Ş.
Danışman: Prof. Dr. Nevin TAŞALTIN
Süre: 2022- 2024


Tamamlanan Projeler
TÜBİTAK Türkiye - Çin İkili İşbirliği Projesi
"COVID-19 tanı kiti üretilmesi”
Yürütücü: TÜBİTAK MAM
Araştırmacı: Prof. Dr. Nevin TAŞALTIN
Süre: 2021- 2023

TÜBİTAK Türkiye - Slovakya Bilimler Akademisi (SAS) İkili İşbirliği Projesi
"Organik Elektronikler İçin Yeni Tasarımlı Saydam İletken Elektrotların Geliştirilmesi" 
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Nevin TAŞALTIN
Süre: 1 Temmuz 2017- 1 Eylül 2019