Çevre ve Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi | Yönetim Kurulu
ÇEVRE ve ENERJİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
ÇEVRE ve ENERJİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

Yönetim Kurulu

Paylaş

Merkez Müdürü, Prof. Dr. Hamit TOPUZ, Maltepe Üniversitesi

Üye, Prof. Dr. İdris Adnan GÜMÜŞ, Maltepe Üniversitesi

Üye, Prof. Dr. Abdurrahman SATMAN, İstanbul Teknik Üniversitesi

Üye, Dr. Öğretim Üyesi Neslihan YUCA DOĞDU, Maltepe Üniversitesi

Üye, Dr. Öğretim Üyesi Kemal Fırat OĞUZ, Maltepe Üniversitesi

Üye, Dr. Öğretim Üyesi Zehra ÇEKMEN, Maltepe Üniversitesi

Üye, Doç. Dr. Sinan APAK, Maltepe Üniversitesi

Üye, Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Can ÜNEN, Maltepe Üniversitesi