Çevre ve Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi | Danışma Kurulu
ÇEVRE ve ENERJİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
ÇEVRE ve ENERJİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

Danışma Kurulu

Paylaş

Merkez Müdürü, Prof. Dr. Nevin TAŞALTIN, Maltepe Üniversitesi

Üye, Prof. Dr. Can ERKEY, Koç Üniversitesi

Üye, Prof. Dr. Serap GÜNEŞ, Yıldız Teknik Üniversitesi

Üye, Prof. Dr. Numan AKDOĞAN, Gebze Teknik Üniversitesi

Üye, Alican ÖKÇÜN, NERO Endüstri A.Ş.

Üye, Özgür KALEÖZÜ, CBRN International Savunma Sanayi A.Ş.

Üye, Aslı SAĞLAM, SAĞLAMTEK Havacılık ve Savunma A.Ş.