Çevre ve Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi | Danışma Kurulu
ÇEVRE ve ENERJİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
ÇEVRE ve ENERJİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

Danışma Kurulu

Paylaş

Merkez Müdürü, Prof. Dr. Hamit TOPUZ, Maltepe Üniversitesi

Üye, Prof. Dr. İdris Adnan GÜMÜŞ, Maltepe Üniversitesi

Üye, Prof. Dr. Can ERKEY, Koç Üniversitesi

Üye, Dr. Öğretim Üyesi Kemal SARICA, Işık Üniversitesi

Üye, Dr. Öğretim Üyesi Kemal Fırat OĞUZ, Maltepe Üniversitesi

Üye, Dr. Öğretim Üyesi Zehra ÇEKMEN, Maltepe Üniversitesi

Üye, Cem ÖNCE, BP Enerji Uzmanı

Üye, Tahsin ARMAĞAN, Enerji Sistemleri Danışmanı