Maltepe Üniversitesi | Türk Dili Bölümü

Türk Dili Bölümü


Maltepe Üniversitesi Türk dili Bölümü, ön lisans ve lisans programlarında öğrenim gören tüm öğrencilerim Türkçe dil bilgilerini ve okuma, yazma, anlatma becerilerini akademik ortamda geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Bölümümüz her şeyden önce Türkçeyi “doğru ve iyi” kullanma (yazma ve konuşma) becerisini edinmiş, Türkçe bilim, kültür ve sanat yayınlarını okuyup anlayarak, bu alanlarda Türkçe metinler üretebilecek, yaratıcı, ekip çalışmasına yatkın bireyler yetiştirmeyi hedef edinmiştir.

Eğitim anlayışımız “öğrenci odaklı” olup, Türkçeyi bir yabancı dil olarak da öğretirken bütün yöntem, yaklaşım ve tekniklerden yararlanmak temel ilkemizdir.

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Nur SENCER
Bölüm Başkanı

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel