Maltepe Üniversitesi | Ders İçerikleri

Ders İçerikleri

İnkılap Tarihi ve AtatürkçülükI  (ATA 153)

Osmanlı Devleti’nin yıkılışını hazırlayan iç ve dış sebepler, XIX yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenilik hareketleri, siyasi ve askeri durum, son dönem fikir akımları, I. Dünya Savaşı, Ermeni Meselesi, Anadolu’nun işgali ve tepkiler, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve Milli Mücadele için yapılan hazırlıklar, TBMM’nin açılması, Sevr Antlaşması, Milli Mücadele dönemi savaşları, Mudanya Mütarekesi, Lozan Antlaşması.

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük II (ATA 154)

Siyasal, sosyal, eğitim, kültür, hukuk alanında yapılan inkılâplar, Atatürk dönemi çok partili hayata geçiş denemeleri ve tepkiler, Cumhuriyet dönemi Türk ekonomi politikası ve kaynaklar, Atatürk dönemi Türk dış politikası ve Türkiye’nin diğer devletlerle olan ilişkileri, Milletler Cemiyeti’ne üyelik, Balkan Antantı, Sadabad Paktı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay’ın anavatana katılması gibi önemli dış politik olaylar, Atatürkçü düşünce sistemi ve Atatürk İlkeleri Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, İnkılapçılık, Laiklik, Atatürk’ten sonraki yıllar yakın dönem Türkiye Cumhuriyeti Tarihi olayları.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (ATA 151)

Konuyla ilgili genel kavramlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılış sebepleri, Milli Mücadele için yapılmış olan hazırlıklar, kongreler, Sevr Antlaşması, savaşlar, TBMM’nin açılması, Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Antlaşması ile ilgili konular tartışılmaktadır.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (ATA 152)

Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyetin ilanı, Türk inkılabının stratejisi ve önemi, hukuk, ekonomik, siyasal, eğitim kültür alanında ve sosyal alanda yapılmış olan inkılaplar, çok partili hayata geçme denemeleri, Atatürk dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri tartışılmaktadır. 

ATA 161 Türk Dış Politikası 1

Milli Mücadele dönemi Türk dış politikası hedeflerinin tespiti, Milli Mücadele Döneminde TBMM Hükümeti’nin diğer devletlerle olan ilişkisi, Lozan Görüşmeleri ve Lozan Antlaşması, Lozan’dan kalan sorunların çözümlenmesi, 1923 – 1932 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin diğer devletlerle olan ilişkileri, Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne girmesi tartışılacaktır.

ATA 162 Türk Dış Politikası 2

Türkiye’nin 1932 -1938 yılları arasında, İngiltere, Sovyetler Birliği, Yunanistan, Fransa devletleri ile ilişkileri, Türkiye’nin 1932 – 1938 yılları arasında Balkan Devletleri ve Doğulu Devletlerle ilişkileri, Boğazlar sorunu ve Montreux Boğazlar Sözleşmesi, Balkan Antantı ve Sadabad Paktı, Hatay Meselesi ve Hatay’ın anavatana katılması konuları tartışılacaktır.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel