Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Danışma Kurulu
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel