Maltepe Üniversitesi | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerinin amacı; yeni kurulan Türk Devleti’nin dayandığı temeller olan; akıl ve bilim rehberliğinde, tam bağımsız, demokratik, laik sosyal hukuk devleti ruhunu ve hedeflerini kavrayarak geliştirecek yeni nesiller yetişmesine katkı sağlamaktır. Böylece, Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi; "Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her millet ferdinin kafasına koyacağız.”   Atatürk’ ün bu hedefini gerçekleştirmiş Türk toplumu olabilmek ve çağdaş devletler gibi dünyada yer almak; bu idealleri anlayan, kavrayan ve bu gerçeğe inanan nesillerle mümkündür.
Bu gerçeğin kavranabilmesi için, Türk Bağımsızlık Savaşı, Atatürk Devrimleri ve Atatürkçü Düşünce Sistemi ile Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında doğru bilgiler vermek, Türk Gençliği'ni Atatürkçü Düşünce Sistemi doğrultusunda yetiştirmek gereklidir. Cumhuriyet rejiminin sürekliliği, yeni kurumlar oluşturması, Atatürkçü Düşünce Sisteminin yaygınlaştırılıp geliştirilmesi ve ulusumuzun çağdaşlaşması için, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersleri, vazgeçilmez öneme sahiptir. Bu bilgiler kapsamında  dersin hedef ve amacı ;

a) Dünya tarihinde, mazlum ve ezilen ülkelere örnek olan Türk Milli Mücadelesinin oluştuğu şartlar, Türk Milli Mücadelesi'nin aşamaları, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Atatürk İlke ve İnkılâpları ile Atatürkçü Düşünce Sistemi hakkında doğru bilgiler vermek. 

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâplarının doğru anlaşılmasını sağlayarak, tarihten silinmek istenen bir milletin yeniden doğuşunu sağlayan bu direncin ruhunu gençlerde yaşatmak ve geliştirmek için dinamik ve akılcı bilinci oluşturmak. 

c) Türkiye Cumhuriyeti'nin; devleti, milleti ve ülkesiyle bölünmez bir bütün olduğunu yeni nesillere öğretmek ve bu ideale inanmış nesillerin bütünleşmesini sağlamak. 

d) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ ne, yurduna, bayrağına, Atatürk İlke ve İnkılâpları ile Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler ve düşmanlıklar hakkında doğru bilgiler vermek.

 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Nuri OLUR
Bölüm Başkanı

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel