Maltepe Üniversitesi | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ nin M. Kemal ATATÜRK liderliğinde parçalanmış, işgale uğramış ve yerinden yurdundan koparılmak istenen Türk Milleti’ nin yeniden doğuşunun tarihidir. 19.YY dan itibaren çöküşü önlenemez hale gelen Osmanlı İmparatorluğu, dünyanın bilimsel ve teknolojik gelişimine ayak uyduramamış ve kaçınılmaz sona hızla sürüklenmiştir. Bu umutsuzluk sürecinde bir de I. Dünya Savaşı gibi  facia yaşanmıştır. Savaş sonucunda var olan eldeki az bir varlık ve güç de yok olmuş, insanlarımız bitmiş, tükenmiş, yoksul ve sağlıksız kalmıştı. Ülkemiz M. Kemal ATATÜRK liderliğinde Türk Milletiyle bu karanlıktan “Türk Kurtuluş Savaşı” ile çıkmış, emperyalist dünyaya beklemedikleri bir sonuç yaşatarak, onları belki de ilk kez yenilgiye uğratmış, bağımsız Türkiye Cumhuriyetini kurmuştur.

Mustafa Kemal ATATÜRK, bu zaferi devamlı kılacak adımları da atarak Türk Devrimini gerçekleştirmiş , tüm dünyada ezilmiş ve sömürülen ülkelere de Türk Kurtuluş Savaşı örnek olmuştur.

Bu sürec ve dünya tarihi yeni kuşaklara bilimsel verilerle ve tarihi metotlarla aktarmak amacıyla, 1925 yılından itibaren değişik adlarla ve farklı eğitim basamaklarında ders olarak okutulmuştur. 1933 Üniversite reformu ile İstanbul Üniversitesi İnkılap Tarihi Enstitüsü kurulmuştur. 1942 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi bünyesinde İnkılap Tarihi Enstitüsü kurulmuştur. 1960 yılından itibaren tüm fakülte ve yüksekokullarda, “Türk İnkılap Tarihi ve Türkiye Rejimi” adıyla öğretim programlarında yer almış, 1968 yılından itibaren ”Türk Devrim Tarihi” adıyla; nihayet 1980 yılında bu defa “Türk İnkılap Tarihi” ve kısa bir süre sonra da “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” adı altında iki dönem zorunlu dersler kapsamında okutulmaktadır.

Yüksek Öğretimde Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersi Öğretiminde

1. Türk Bağımsızlık Savaşı, Atatürk inkılâpları ve Atatürkçü Düşünce Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında doğru bilgiler vermek,

2. Türkiye ve Atatürk inkılâpları, ilkeleri ve Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler hakkında doğru bilgiler vermek,

3. Türk gençliğini ülkesi, milleti ve devleti ile bölünmez bir bütünlük içinde Atatürk inkılâpları, ilkeleri ve Atatürkçü düşünce doğrultusunda ulusal hedefler etrafında birleştirmek,

4. Türk gençliğini Atatürkçü düşünce doğrultusunda yetiştirmek ve güçlendirmek olarak sıralanmıştır.


Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Nuri OLUR
Başkan

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel