SOYAÇ'ta Yeni Dönem (17 Ekim 2023) | Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ)
SOKAKTA YAŞAYAN ve ÇALIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
Maltepe Üniversitesi / SOYAC

SOYAÇ'ta Yeni Dönem (17 Ekim 2023)

Paylaş

SOYAÇ Merkez Müdürlüğü görevini 17 Ekim 2023 tarihinden itibaren Prof. Dr. Özden Bademci'den devralmış bulunmaktayım. Gelecekte Merkezimizin faaliyetlerini planlarken, özellikle afetlerde sosyal hizmet, kent ve afet sosyolojisi ve sosyal bilim araştırması alanlarından beslenerek afetlerde uygulanabilecek araştırma ve psiko-sosyal destek uygulamaları üzerine odaklanmayı düşünmekteyiz.

Aynı zamanda, geçmiş 14 yılda SOYAÇ tarafından yürütülen Çocuklarla Birlikte, Okuldayız: Osmangazi, Okuldayız: Üsküdar, İSTKA "Bi' Bavul Oyun İle Oyun Kurucu Öğretmen Eğitim Destek” Projeleri gibi toplumda dezavantajlı gruplarla ve yüksek risk altındaki çocuk ve gençlerin topluma kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen topluma faydalı çalışmaların aynı heyecan ve istekle SOYAÇ ruhuna uygun olacak şekilde afetlerle ilişkili olarak devam etmesini hedeflemekteyiz.

SOYAÇ Merkezi şu anda, okulumuz MÜAR merkezi tarafından desteklenen "Deprem ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Zarar Görebilirlik: Kadınların Katmerli Deprem Deneyimleri, Hatay, 2023" adını taşıyan bir BAP projesi üzerinde çalışmaktadır. Bu proje, Maraş Depremleri sonrasında Hatay’daki 3 önemli ilçe olan Antakya, İskenderun ve Samandağ’da yerlerinden olan kadın ve çocukların deneyimlerini ve değişime uğramış yeni sosyal düzende yaşadıkları dezavantajları araştıran ve bu bölgelerin farklı sosyo-kültürel dokularının karşılaştırılmasına olanak tanıyan bilimsel bir araştırma projesidir.

Proje kapsamında Hatay’a yapılan ön çalışma sırasında, derinlemesine ve odak grup görüşmeleri sonucunda elde edilen bilgilere dayanılarak, deprem bölgesinde kadınlar ve çocuklar için yapılması gerekenler tespit edilmiş ve bu proje genişletilerek TÜBİTAK ve UNICEF’e sunulmak üzere, SOYAÇ Merkezinde yukarıda anılan daha önce yapılmış projelere benzer şekilde bölgedeki öğretmenleri de destekleyecek şekilde revize edilmiş ve pek çok uygulama araştırmasının içinde olduğu, sürekli bültenlerin ve bilgilendirici videoların yayınlanacağı, afet bölgelerinde hem yaşamakta olduğumuz depremlerin sonrasında sosyal düzenin inşa edilmesinde, hem de bundan sonraki afetlerde kullanılabilecek modellerin geliştirilip süreklilik ve sürdürülebilirlik prensipleri çerçevesinde toplumsal etki doğuracak şekilde planlanmıştır. Bu projenin yanı sıra, SOYAÇ Merkezi olarak afetlerde uygulanabilecek araştırma ve psiko-sosyal destek uygulamaları alanında yeni çalışmalar yürütmeyi planlamaktayız. Bu çalışmalar kapsamında, afetlerde yaşanan travmaların azaltılması ve afetzedeler için sürdürülebilir destek modellerinin geliştirilmesi gibi konuları ele alacağız.

SOYAÇ olarak, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar başta olmak üzere tüm dezavantajlı grupların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz.

Umarım planladığımız bu uzun ve zor yolda bizimle birlikte yürümek isteyen, karşımıza çıkan, temas ettiğimiz ve edeceğimiz herkesle birlikte olumlu toplumsal bir katkı yaratabiliriz.

 

Gökçesu AKŞİT DUDAKLI

SOYAÇ Müdürü

-------------------------

9.11.2023