Yönetim Kurulu | Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ)
SOKAKTA YAŞAYAN ve ÇALIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
Maltepe Üniversitesi / SOYAC

Yönetim Kurulu

Paylaş

Doç. Dr. Özden Bademci -  Merkez Müdürü/ Psikoloji Bölümü

Doç. Dr. Figen Karadayı - Psikoloji Bölümü

Doç. Dr. Ferzan Curun - Psikoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Narin Bağdatlı Vural - Sosyal Hizmet Bölümü

Öğr. Gör. Diğdem Enerem - Çocuk Gelişimi Bölümü