Ekibimiz | Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ)
SOKAKTA YAŞAYAN ve ÇALIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
Maltepe Üniversitesi / SOYAC

Ekibimiz

Paylaş
Doç. Dr. Özden BADEMCİ  

Doç Dr. Özden Bademci, 1996 yılında Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Ardından 1998- 2002 yılları arasında Tavistock Klinik’te, University of East London işbirliği ile verilen ve 4 yıllık kapsamlı bir yüksek lisans programı olan ‘‘Psikanalitik Gözlemsel Çalışmalar”  (Psychoanalytic Observational Studies) programını tamamlamıştır. Aynı Klinikte iki yıl boyunca deneyimsel grup çalışmalarına ve öğrenme ilişkilerinde etkili olan bilinç-dışı faktörlerin ele alındığı bir başka yüksek lisans programına devam etmiştir. 2010 yılında İngiltere University of Kent’den  doktora derecesini almıştır. Doktora tezinde, İstanbul’da sokak çocuklarına verilen hizmeti, hizmeti verenlerin bakış açısı ile ele almıştır. 

 

Türkiye’ye döndükten sonra 2010 Yılında Maltepe Üniversitesi’nde Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (SOYAÇ) kurulmasına öncülük etmiştir. Halen merkezin kurucu müdürü olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 2018 yılında uygulamalı psikoloji/klinik psikoloji alanında doçent olmuştur.

Dr. Bademci,  Dr. Gabor Mate tarafından geliştirilen Compassionate Inquiry (Şefkatle Araştırma) psikoterapi yaklaşımı başta olmak üzere Babette Rothschild, Thomas Hübl gibi uzmanlardan beden-odaklı terapi eğitimleri almıştır. Bademci, 2019 Yılında NHS Trust East London işbirliğiyle Türkiye’de ilk kez beden psikoterapisi sertifikalı klinik psikoloji yüksek lisans programının oluşturulmasına öncülük emiştir. Dr. Bademci koordinatörü olduğu bu yüksek lisans programı ile kurucu müdürü olduğu SOYAÇ çalışmalarını bileştiren projeler yapmakta “vücut bulan sosyal adalet” (embodied social justice) üzerine çalışmaktadır. 

Dr. Bademci, akademik yaşantısı boyunca birçok ulusal ve uluslararası makale, kitap bölümü yayınlamıştır. Dr. Bademci’ye 2017 yılında, British Council tarafından toplumsal değişime ve insanların hayatını iyileştirme konusunda katkılarından ötürü Toplumsal Etki Ödülü verilmiştir.

                  

 

Doç. Dr. Esma Figen KARADAYI  

Doç. Dr. Esma Figen Karadayı, Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (SOYAÇ) yardımcı müdürü ve Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisans, Hacettepe Üniversitesi’nde Nüfus Bilimleri’nde yüksek lisans ve Çukurova  Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı alanında doktora derecelerini  tamamlamıştır. Kaliforniya San Diego üniversitesinde Kıyaslamalı İnsan Bilişimi Laboratuarında (LCHC) Sosyo Kültürel Psikoloji Yaklaşımının  uygulama alanı  olan ve dezavantajlı çocuk ve gençlerin bireysel gelişimini ve topluma entegrasyonu hedefleyerek 30 yıldır başarı ile sürdürülen Beşinci Boyut Projelerine aktif olarak katılmıştır. Akademik çalışmalarını 1998 yılından sonra farklı kurumlarda üniversite öğrencileri ile birlikte toplumda bulunan dezavantajlı çocuk ve gençler, anneleri, farklı yetişkin grupları ile 20 yıldan fazla bir süredir çalışmıştır. Son on yıldır Maltepe Üniversitesi SOYAÇ merkezindeki tüm projelerde  travmatik yaşantısı olan sokak çocukları, çocuk işçileri, infaz koruma memurları ve okul terki riski bulunan çocuklarla ilgili tüm projelerde Bağlanma Odaklı Sosyokültürel Sistem Yaklaşımı ile akran desteğine dayanan olarak çalışmalarını aktif olarak sürdürmektedir. 2003 yılından itibaren Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Uzm. Psk. Ebrar AYDOĞAN

Uzman Klinik Psikolog Ebrar Aydoğan, 2018 yılında Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programından, 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden başarı ile mezun oldu. Çeşitli kliniklerde görüşmeler yaparak süpervizyon sürecini tamamladı. Yüksek lisans eğitimi süresince Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde; lisans eğitimi süresince Florence Nightingale Hastanesi ve Kolan İnternational Hastanesinde staj yaptı. Ayrıca Alma Mater Studiorum Universita di Bologna’da Nöropsikolojik Araştırmalar Biriminde araştırma asistanı olarak görev aldı. Bireysel çalışmalar ve ergenler ile çeşitli projeler yürüten Ebrar Aydoğan, ergen ve yetişkinler ile çalışmakta; ilişki odaklı, psikodinamik yönelimli uygulamalar yapmaktadır. Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (SOYAÇ) 2018’den bu yana gönüllü olarak yer alan Ebrar Aydoğan, 2021 yılı itibariyle merkezimizde psikolog olarak görev yapmaktadır.

Uzm. Psk. Melike Beste ARSLAN  

Uzman Psikolog Melike Arslan, 2017 yılında Leiden Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur. Ardından aynı Üniversite’de Çocuk ve Ergen Psikolojisi alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisansı sırasında çocuk ve ergen odaklı çeşitli terapi yöntemlerini konu alan teorik ve uygulamalı dersler görmüştür. Stajını Leiden Üniversitesi 'Brain and Development' (Beyin ve Gelişim) laboratuvarında yapmış, bu süre boyunca farklı araştırma projelerinin verilerinin toplaması, düzenlenmesi ve fMRI (fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme) çekimlerinde yardımcı olmuştır. Arkadaşlık, empati ve kişilerarası duygu düzenleme kavramlarını incelediği tezi ile uzmanlığını almıştır. Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (SOYAÇ) 2018 yılından itibaren psikolog olarak görev yapmaktadır.

       

                                                          Kaya YÜKSEK

 

Kaya Yüksek, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden 2013 yılında mezun olmuştur. İstanbul 2010 Kültür Başkenti Projesi kapsamında düzenlenen etkinliklerin fotoğraflanmasını ve ajanslara servis edilmesini koordine etmiştir. Kanal D 32. Gün Haber Programı’nda 2014 yılında kamera asistanlığı yapmış, set fotoğrafçılığı yürütmüş, daha sonra da aynı programın yönetmen yardımcılığını üstlenmiştir. 2015 yılında, CNN Türk Haber Kanalı’nda ‘Check-up’ adlı sağlık programının montajlanmasına katkı sunmuş ve programın yardımcı koordinatörlüğünü yürütmüştür. CNN Türk Haber Kanalında, Kaya Yüksek, aynı zamanda, ‘Maçın Adamı’ spor programında yardımcı koordinatörlük görevini de üstlenmiştir. Kaya Yüksek, Antalya Film Festivali gibi düzenlenen çeşitli ulusal sanat ve film festivallerinde Birand Yapım Şirketi adına fotoğrafçılık ve kurgu editörlüğü gibi görevleri de sürdürmüştür. 2019 yılı Şubat ayı itibariyle, Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (SOYAÇ) bünyesinde iletişim ve medya sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

         
İbrahim EREN  

İbrahim EREN, 2015 yılında T.C Maltepe Üniversitesi Radyo,Sinema ve TV bölümünden yüksek onur derecesiyle mezun olmuştur. Öğrenciliği döneminde, Maltepe Üniversitesinin sunduğu imkan ve desteklerle; yönetmenliğini ve kurgusunu yaptığı “belgesel ve kısa film” üretimleri,  yurt içi ve yurt dışı birçok festivalde finalist olarak yer almış, üretimleri özel gösterim bölümlerinde yayınlanmış ve çeşitli derecelerde ödül alma imkanı olmuştur.  2015 yılında Türkiye’nin önemli reklam ajanslarından biri olan “Happy People Project” Reklam ajansının ‘Creative Team’ bölümünde uzun dönemli stajını tamamladıktan sonra kariyerini sektörün önde gelen ‘Reklam ve Film’ prodüksiyon şirketlerinin çeşitli kademelerinde görev alarak devam ettirmiştir. Bugüne dek; yönetmen yardımcılığı, görüntü yönetmeni asistanlığı ve yürütücü yapımcı asistanlığı pozisyonlarında ; reklam filmleri, belgesel film, uzun metraj sinema filmi, müzik klibi, marka ve ürün tanıtım filmlerinin üretimlerinde yer almıştır. İster sinema ister ise de reklam, bir hikayenin anlatılacağı her işi sinematografik olarak düşünmek, projesini tasarlamak ve prodüksiyonunu yürütmek onun için her zaman bir tutku olmuştur. Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (SOYAÇ) 2013’den bu yana gönüllü olarak yer alan İbrahim EREN, 2021 yılı itibariyle merkezimizde “Medya ve İletişim Uzmanı” olarak görev yapmaktadır.