Okuldayız: Üsküdar Projesi (2019 - 2021) | Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ)
SOKAKTA YAŞAYAN ve ÇALIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
Maltepe Üniversitesi / SOYAC

Okuldayız: Üsküdar Projesi (2019 - 2021)

Paylaş

OKULDAYIZ: ÜSKÜDAR

Üniversite Toplum İş Birliği: Okul Temelli Toplum Çalışmaları 

(Eylül 2019- Eylül 2021)

 

Okuldayız: Üsküdar Projesi, SOYAÇ’ın koordinasyonu ve yürütücülüğünde, Üsküdar Kaymakamlığı işbirliğiyle okul devamsızlık ve terk oranının en yüksek olduğu okullardan birinde okul personeli ile eşgüdümlü olarak eğitim hayatı kesintiye uğrama riskiyle karşı karşıya kalan öğrenciler ve aileleriyle birlikte 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim-öğretim yıllarında gerçekleştirilmiştir.

Projede, SOYAÇ tarafından yüksek risk altındaki çocuk ve gençlerin topluma kazandırılmaları için geliştirilen “bağlanma ilişkisinin tesisi yoluyla akran temelli terapötik yaklaşım” modeli ile çalışılmıştır. Bu yaklaşım, travma bilgisine ve bütüncül okul çalışması anlayışına dayalı, okul tabanlı ve toplum merkezli disiplinlerarası ve kurumlararası çalışma prensibini benimsemektedir. Proje, Üsküdar Kaymakamlığı, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü, Üsküdar Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Üsküdar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Üsküdar Romanları Platformu, Toplum Ruh Sağlığını Geliştirme Derneği'nin işbirlikleriyle ve Maltepe Üniversitesi'nin yanı sıra Marmara, İstanbul ve İstanbul Bilgi Üniversiteleri’nin katılımlarıyla yürütülmüştür.

Proje, üniversitelerin farklı bölümlerinden öğretim elemanları ve öğrencileri ile disiplinlerarası işbirlikleri ile yürütülmüştür.  Proje çalışmalarında üniversite öğrencileri aktif rol almış, düzenli olarak süpervizyonlarla desteklenmişlerdir. Okul idarecileri ve öğretmenler ile de eşgüdümlü çalışılarak çocukların başta duygusal ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, okula bağlılıklarının arttırılması amaçlanmıştır. Ayrıca, risk altındaki öğrencilerin ve ailelerinin,  Üsküdar SYDV ve Üsküdar Sosyal Hizmet Merkezi tarafından verilmekte olan hizmetlere erişimleri sağlanmaya çalışılmıştır.

Eğitim hayatı kesintiye uğrama riskiyle karşı karşıya kalan çocukların psikolojik, sosyal, fizyolojik ve akademik gelişimleri, ailesi, arkadaş çevresi, yaşadığı çevre, ait olduğu toplumsal ve kültürel kimlik göz önünde bulundurularak okula devam ve akademik başarılarına etki eden sorun ve ihtiyaçların tespiti ve bu yönde güçlendirme faaliyetleri yapılmıştır. Proje süresince, çocukların dışında aileler ve öğretmenlerin de aktif katılımı sağlanmış, hem destekleyici hem de sorunlarının çözümlenmesi ve ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda önleme ve iyileştirmeye yönelik işbirliği sağlanmıştır.

 

Okuldayız: Üsküdar Projesi’nin gerçekleştirildiği proje okulunun tüm personeline ve öğrencilerine, süreç boyunca desteklerini esirgemeyen Üsküdar Kaymakamlığı,  Maltepe Üniversitesi, İstanbul Marmara Eğitim Vakfı,  Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Çocuk Koruma ve Uygulama Araştırma Merkezi, Üsküdar Romanları Platformu, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Toplum Ruh Sağlığını Geliştirme Derneği ve  yaklaşık 300 kişiden oluşan proje ekibine değerli katkıları için teşekkür ederiz. Proje ekibi için Tıklayınız.