Doç. Dr. Gökçesu Akşit Dudaklı İstanbul'da Afet Psiko-Sosyal Destek Çalışma Grubu'da Maltepe Üniversitesi'nin Çözüm Ortaklığı Görevini Üstlendi | Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ)
SOKAKTA YAŞAYAN ve ÇALIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
Maltepe Üniversitesi / SOYAC

Doç. Dr. Gökçesu Akşit Dudaklı İstanbul'da Afet Psiko-Sosyal Destek Çalışma Grubu'da Maltepe Üniversitesi'nin Çözüm Ortaklığı Görevini Üstlendi

Paylaş

Doç. Dr. Gökçesu Akşit Dudaklı, Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Psikososyal Destek Çalışma Grubunun koordinasyonundan sorumlu ana çözüm ortağı olarak görevlendirildi.

Bu doğrultuda, destek çözüm ortaklarımızdan biri olan Maltepe Üniversitesini temsil etmek ve yerel düzey afet planında irtibat kişisi olarak yer almak üzere karar almaya yetkili Maltepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü ve SOYAÇ Merkezi Müdürü Doç. Dr. Gökçesu Akşit Dudaklı seçilmiştir.

Bu görev kapsamında, Doç. Dr. Gökçesu Akşit Dudaklı ve SOYAÇ Merkezi afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmetlerini planlamak, koordine etmek, yürütmek ve olası afet ve acil durumlara hazır olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon toplantıları gerçekleştirecektir.

İstanbul ilinde, olası bir afet hazırlığı çalışmaları kapsamında, “Yerel Düzey Afet Psikososyal Destek Grubu” güncelleme çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda, ilçeler düzeyinde hazırlanan planların görüşülmesi ve farklı afet türlerine göre planlama çalışmalarının değerlendirilmesi için toplantılar düzenlenecektir.