Bachelor Plus Eğitim Program(2014-2015) | Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ)
SOKAKTA YAŞAYAN ve ÇALIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
Maltepe Üniversitesi / SOYAC

Bachelor Plus Eğitim Program(2014-2015)

Paylaş

Bachelor’s Plus programı  Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü ile Dramstadt University of Applied Sciences arasında 2012 yılında imzalanan antlaşma uyarınca Alman Akademik Değişim Programı(DAAD) destekli Bachelor’s Plus Programı başlatılmıştır. 2013-2014 akademik yılında başlatılmış olan DAAD destekli Bachelor Plus Programı, 2015-2016 akademik yılında anlaşma kapsamında gelecek olan 15 Alman öğrenci SOYAÇ desteği ile Maltepe Üniversitesi’nde eğitimlerine devam etmiştir. Program, Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) ve Alman Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) tarafından finanse edilmiştir. Gelecek öğrenciler 2 yıl boyunca Türkçe dersinin yanı sıra burada yapacakları uygulamayı da destekleyecek hazırlık dersleri almışlardır. Bu derslerin Programı, tarafım ve Projenin Koordinatörü, Psikoloji Profesörü Angelika Groterath tarafından hazırlanmıştır.

     

 

Hochschule Darmstadt, Toplum Bilimleri ve Sosyal Çalışmalar Fakültesi‘nin Lisans Programı (Bachelor of Arts):

Sosyal Çalışmalar – Göç ve Küreselleşme

Sekiz sömestırlik bu program, öğrencileri sosyal hizmetlerin / sosyal çalışmaların enternasyonalleşmesine hazırlamakla beraber özellikle göç ve küreselleşme ile ilgili alanlarda uzmanlaşmalarını sağlamıştır.

Öğrenciler kültürlerarası ve yabancı dilde aracılığıyla göç etmiş bireyler ve ailelerle çalışırken, hedefleri, bu bireyler ve ailelerin marjinalleşmelerinin önüne geçmek ve özellikle iş hayatına entegre edilmelerine yardımcı olmaktır.

Lisans programı, DAAD (Alman Akademik Değişim Servisi)‘nin destekleri ile Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı’ndan (BMBF) finanse edilmiştir.

Program modüler yapılıdır. Sekiz sömestırın ilk iki yılında sosyal çalışmalar/sosyal hizmet uzmanlık temel dersleri verilmiştir.

Bu zaman içerisinde ilk pratik uygulamada, sosyalpedagojik stajda göç alanlarında ve İngilizce verilen derslerde kültürlerarası bilgiler ile uzmanlaşırlar. Aynı zamanda, gitmek istedikleri ülkenin dil ve kültürel özelliklerini öğrenmişlerdir.

Beşinci ve altıncı sömestırlerinde, öğrenciler yurt dışında eğitimlerine devam etmişlerdir.. Türkiye odaklı bu program, Hochschule Darmstadt ve Maltepe Üniversitesi, özellikle Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi‘nin (SOYAÇ) iş birliği ile gerçekleşmiştir. Alman öğrencilerin büyük bir kısmı İstanbul’da, Maltepe Üniversitesi‘nde eğitim görürken SOYAÇ aracılığıyla farklı projelere katkı sağlayacak ve sosyal çalışmalar/sosyal hizmet uygulamalarını daha iyi öğrenme fırsatını yakalamışlardır.

Yurt dışında bir sömestır ders, bir sömestır staj yapmaları ön görülmüş. Öğrencilerin, yurt dışındaki sosyal sistemi ve toplumsal sorunların beraberinde getirdiği problemleri ve onları çözme yollarını öğrenmeleri kültürlerarası sosyal çalışmalar için büyük önem taşır. Bunun ötesinde bir ülkede yabancı olmanın ve yeni bir sistemi sosyal çalışmalar açısından öğrenmenin öğrenciler üzerinde hem kişisel hem profesyonel açıdan gelişmelerinde pozitif etki yaratmıştır.

Program, sekizinci sömestırda, Bachelor tezi ile (Bachelor of Arts) son bulmuştur.