Araştırma Ekibimiz | Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ)
SOKAKTA YAŞAYAN ve ÇALIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
Maltepe Üniversitesi / SOYAC

Araştırma Ekibimiz

Paylaş

Prof. Dr. Belma AKŞİT

 

ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünde lisans, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nde (HÜNEE) Yüksek Lisans ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Aile Sağlığı alanında doktora derecelerini almıştır. Meslek hayatının ilk yıllarında İller Bankası Şehir ve Bölge Departmanında ve HÜNEE’de araştırmacı olarak görev yapmıştır. Daha sonra da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İletişim Fakültelerinde ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesinde görev yapmıştır. İki dönem Rektör Yardımcılığı, İnsan ve Toplum Fakültesinde iki dönem, İletişim Fakültesinde bir dönem Dekanlık yaptığı ve 15 yıl çalıştığı Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyeliğinden emeklidir.

Sağlık için Sosyal Bilimler, Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemleri, Araştırma Etiği ve Yükseköğretimde Kalite konularında çalışmaları olan B. Akşit 2002-4 yılları arasında, TÜBİTAK Başkan Danışmanı olarak Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Programı’nda “Bilgi Temelli Toplumda Vatandaşlık ve Yönetişim”, “Eşgüdüm Faaliyetleri” ile “Bilim ve Toplum” alt programlarının da yürütücülüğünü yapmıştır. 2001-5 yılları arasında TÜBA bünyesinde, Nüfus ve Kalkınma Stratejileri Alt Programının Yürütme Yönlendirme Kurulu Başkanı olarak çalışmıştır. Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı’na bağlı kuruluşlarca desteklenen sağlık ve sosyal bilimler alanlarında birçok araştırma projesini yürütmüş olup anılan alanlarda uluslararası ve ulusal olmak üzere birçok yayını bulunmaktadır.

          

 

Deniz Erben

 

20 Şubat 1973 doğumlu bir Türk sosyolog ve akademisyendir. ODTÜ Sosyoloji Bölümünden mezun olduktan sonra, Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri bölümünde yüksek lisansını tamamlamış ve 17 yıl boyunca Marmara Üniversitesi'nde Fransızca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında öğretim görevliliği yapmıştır. Erasmus Koordinatörlüğü görevinin yanı sıra, Sanatatak adlı internet tabanlı sanat dergisinde 2012-2017 yılları arasında Koordinatör, Editör ve Çevirmen olarak çalışmıştır. Spor Publication House'ta çevirmenlik deneyimi de bulunan Erben, UNHCR'de stajyer ve çevirmen olarak da görev almıştır. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) için saha araştırmacısı olarak çalışmıştır.

Deniz Erben, proje düzenleme, acil durum yönetimi, eğitim, gençlik, yerel yönetimler, kentsel dönüşüm, sanat eğitimi, veri toplama ve işleme, kurumsal arşiv hazırlama gibi bir dizi deneyime sahiptir. İnsan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, şehir hakları, çevre hakları ve sivil toplum konularında uzun yıllara dayanan profesyonel ve gönüllü katılımı vardır. Aynı zamanda 20 yıldan fazla süredir sosyal bilimler, popüler kültür, spor, kültür ve sanat alanlarında serbest çevirmenlik yapmaktadır.

                       

Batuhan Kalaycıoğlu

 

Maltepe Üniversitesi İngilizce Psikoloji Bölümü ve İngilizce Sosyoloji Bölümü'nden 2020 yılında her iki bölümden de yüksek onur dereceleri alarak mezun olmuştur. Şu anda İstanbul Üniversitesi'nde sosyal psikoloji yüksek lisans tez öğrencisidir. Maltepe Üniversitesi Psikoloji Laboratuvarı'nda 2019 yılından bu yana araştırma asistanlığı yapmaya devam etmektedir.

          

Zahide Özdemir

 

Kadir Has Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde yüksek lisans öğrencisidir. İstanbul Maltepe Üniversitesi Sosyoloji ve Psikoloji bölümlerinde çiftanadal yaparak lisans eğitimini tamamlamıştır. Lisans tezi kapsamında  “İstanbul'da Mülteci Sanat Kolektifleri ve Girişimleri”, STK'lar ile yerel kolektifler/kuruluşlar arasındaki ilişkileri ve hayatta kalma stratejilerini ele alan bir saha araştırması gerçekleştirdi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından desteklenen “İstanbul'da Deprem ve Kadın: Afet Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Tespit, İnceleme ve Çözüm Önerileri ve İstanbul'da Sosyal Hassasiyetlere Duyarlı Hazırlık Planlaması” isimli projede proje asistanı olarak çalıştı. Şu anda, Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Sibel Karadağ'ın danışmanlığında İstanbul'da vatandaş olmayanlar için mevcut siyasi alan ve bunların yerel örgütlerle karşılıklı ilişkilerine odaklanan yüksek lisans tezi üzerinde çalışmaktadır. Araştırma ilgi alanları, eleştirel göç çalışmaları, siyaset sosyolojisi, toplumsal hareket teorileri ve eleştirel insani yardım alanlarıdır.