“Bi'BAVUL OYUN İLE OYUN KURUCU ÖĞRETMEN EĞİTİM DESTEK” PROJESİ | Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ)
SOKAKTA YAŞAYAN ve ÇALIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
Maltepe Üniversitesi / SOYAC

“Bi'BAVUL OYUN İLE OYUN KURUCU ÖĞRETMEN EĞİTİM DESTEK” PROJESİ

Paylaş

“Bi'BAVUL OYUN İLE OYUN KURUCU ÖĞRETMEN EĞİTİM DESTEK” PROJESİ

 

İstanbul Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Mali Destek Programı doğrultusunda Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğü'nde Üsküdar Kaymakamlığı, Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ) işbirliği ile yürütülen (TR10/21/ÇEG/0109 referans numaralı) "Bİ BAVUL OYUN İLE OYUN KURUCU ÖĞRETMEN EĞİTİM DESTEK" PROJESİ,  ISTKA “Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı” desteğiyle hayata geçirilmiştir.

Proje kapsamında Maltepe Üniversitesinin başta Psikoloji Bölümü, Çocuk Gelişimi Program olmak üzere pek çok bölümüyle işbirliği yapılmaktadır. Projede ayrıca SOYAÇ işbirliğiyle gerçekleştirilen Uluslararası Beden Psikoterapisi Sertifikalı Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programında ders veren beden psikoterapisti öğretim üyesi Prof. Dr. Amara Eckert ve Arş. Gör. Nicole Borsutzky (Marburg Philipps Üniversitesi) tarafından “Psikomotrisite Terapötik Yaklaşımı”nın eğitimi verilmektedir.

Psikomotorisite Eğitimi'nin Haziran (2022) tarihinde gerçekleşen eğitimi Prof. Dr. Amara Eckert ve Arş. Gör. Nicole Borsutzky (Marburg Philipps Üniversitesi) tarafından verilmiştir.  Eylül (2022) ve Kasım (2022) eğitimleri ise; Doç. Dr. Özden Bademci'nin koordinasyonunda , Prof. Dr. Amara ECKERT'in süpervizyonu ve danışmanlığında Öğr. Gör. Diğdem Enerem, Öğr. Gör. Gülşah Aydın Yeşilyurt, Öğr. Gör. Özlem İlker tarafından gerçekleştirilmektedir. Proje kapsamında öğretmen çalışmalarının kolaylaştırıcılığını Uluslararası Beden Psikoterapisi Sertifikalı Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programına devam eden psikologlar yapmaktadır.

Psikomotorisite Eğitimi

Psikomotrisiti, zihin-beden bütünlüğüyle psiko-sosyal çevre içinde bireylerin kendilerini ifade edişleriyle ilgili çalışmalar yapar. Psikomotrisiti Fransa’da geliştirilmiş olsa da, ilkin Almanya’da, 50’li yıllarda, etkili bir eğitim-klinik tedavi yöntemi (psychomotor exercise treatment) olarak bulundu. Kurucusu E. J. Kiphard’ın  travmatize olmuş çocuklarla yürüttüğü hareket odaklı terapötik çalışma çok başarılı olunca, söz konusu yöntem hızla yayıldı. Psikomotrisiti, insanın hareket etme ve iletişim kurma yeteneğinin temeli olarak motor ve sosyal becerilerinin geliştirilmesini içerir. Tüm yaş gruplarını ve eylem alanlarını kapsar ve böylece insanların bedenlerine erişiminin temelini oluşturur.

Galeri: