SOYAÇ Gönüllüsü Kontratı | Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ)
SOKAKTA YAŞAYAN ve ÇALIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
Maltepe Üniversitesi / SOYAC

SOYAÇ Gönüllüsü Kontratı

Paylaş

Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ) 

Gönüllü Kontratı

Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama Ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ) 18 Mart 2010 tarihinde kurulmuştur. Merkezin kuruluş amacı ülkemizin önemli sosyal sorunlarından birisi olan sokakta yaşayan ve/veya çalışan çocukların topluma kazandırılmaları için devletin ilgili kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde uygulama ve araştırma projeleri geliştirmektir. SOYAÇ yürüttüğü uygulama ve araştırma projeleri ile bu alanda var olan bilimsel bilgiye ve uygulamacılara katkı sağlamanın yanı sıra etkili çocuk politikalarının geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi için çalışmalarda bulunmaktadır. SOYAÇ ülkemizde bir üniversite bünyesinde sokakta yaşayan ve/ veya çalışan çocuklar için kurulmuş ilk ve tek merkezdir. SOYAÇ, ayrıca 10 ülkeden 14 saygın kuruluşun bir araya gelerek oluşturduğu “Safe Families Safe Children” (SFSC) Uluslararası Sokak Çocukları Koalisyonunda Türkiye adına yer alan tek kuruluştur. 

 

Sokakta yaşayan ve/veya çalışan çocuklar toplumun en kırılgan ve en fazla dışlanan gruplarından birini oluşturmaktadır. Bu nedenle de üniversitenin ilgili bölümlerinin öğretim elemanlarının danışmanlığında, üniversite öğrencilerinin aktif katılımları ile SOYAÇ uygulama projelerinin üniversite içinde yürütülmesi anlamlıdır. Son yıllarda üniversite-toplum işbirliğinin önemi daha iyi anlaşılmaya, disiplinlerarası bir yaklaşımla kuram ve uygulama birleştirilerek toplumsal sorunlara çözüm üretmede kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun olumlu sonuçları daha fazla fark edilmeye başlanmıştır. Üniversite öğrencilerinin toplumsal projelerde rol almaları onların toplumsal sorunlara duyarlı, mesleki anlamda donanımlı gençler olarak yetişmelerine de katkı sağlamakta üniversite eğitiminin niteliğini arttırmaktadır.

SOYAÇ Projeleri, çalışmaların kapsamı gereği etik hassasiyetin oldukça önem taşıdığı projelerdir. SOYAÇ Proje ekip üyelerinin projeler kapsamında gençler/çocuklar ile beraber, SOYAÇ ilkelerine ve kurallarına uygun olarak güven ilişkisi temelli bir çalışma gerçekleştirebilmeleri için aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri ve kurallara uymaları beklenmektedir. 

 

SOYAÇ Gönüllüsü olarak;

1)  Çalışmalar kapsamında gençlerle/çocuklarla kuracağınız güven ilişkisi SOYAÇ Modeli’nin temelini oluşturmaktadır. Kurduğunuz ilişkilerin çerçvesi sizlerin ekipte aldığınız roller ile belirlenir. Çocuklara karşı samimi, net, şeffaf ve dürüst olmanız beklenmektedir. 

2) SOYAÇ maddi yardımda bulunmayı amaçlayan bir merkez değildir. Projede temasta olduğunuz gençlere/çocuklara maddi destekte bulunmamanız, hediye almamanız ve(ya) onları maddi konularda beklentiye sokmamanız gerekmektedir.

3)  Gençlerin/çocukların bulunduğu ortamlarda konuştuğunuz konuların içeriğine ve davranışlarınıza dikkat etmeniz beklenmektedir. Onlara olumsuz örnek teşkil edebilecek her türlü tutum ve davranışlardan kaçınmanız gerekmektedir. 

4)   Gençlerle/çocuklarla birlikte olunan zaman içerisinde telefon gibi teknolojik cihazları kullanmamanız tüm dikkatinizi çalışmaya vermeniz beklenmektedir.

5) Gençlerle/çocuklarla şahsi telefon numaranızı ve(ya) sosyal medya hesap bilgilerinizi paylaşmamanız ilişiklerinizin proje ile sınırlı olması beklenmektedir.

6)   Gençlere/çocuklara herhangi bir konuda vaatte bulunmamanız, söylemlerinizde dikkatli olmanız, kendi sınırlarınızı ve diğerlerinin sınırlarını korumaya özen göstermeniz beklenmektedir.

7)   Proje süresince yaptığınız çalışmalarda sorumluluk almanız ve çalışmaları daima ekip ile iletişim içinde yürütmeniz beklenmektedir. 

8)   SOYAÇ Çalışmalarına katılan öğrenciler düzenli süpervizyon ve eğitimlerle desteklenmektedirler. Tüm ekip üyelerinin süpervizyon gruplarına düzenli olarak katılması beklenmektedir. Katılmanızın mümkün olmadığı özel durumlarda süpervizörün en az bir gün önceden bilgilendirilmesi gerekmektedir.

9) Süpervizyonlara ve(ya) ekip çalışmalarına dönem içinde toplam 3 kereden fazla katılmayan gönüllülerin projeden ayrılması gerekmektedir. 

10) Çalışmaların düzenli raporlanması büyük önem arz etmektedir. Sizlerin bu raporlandırmada gereken sorumluluğu almanız ve raporları ilgili koordinatöre zamanında iletmeniz beklenmektedir.

12)  Çalışmalar içerisinde ekiple iletişim halinde olmanız, aldığınız sorumluluğu yerine getirmeniz, ekibin birbirini takip etmesine ve bütünlüğün sağlanmasına yardım etmeniz beklenmektedir.

13) Çalışmalar sırasında fotoğraflar sadece önceden görevlendirilmiş kişiler tarafından çekilmektedir. Bu fotoğraflarda çocukların yüzlerinin görünmemesine özel olarak dikkat edilmektedir. Fotoğraf çektirilirken birebir olmamaya, grup halinde olmaya özen göstermeniz ve fotoğrafların özel hesaplarınızdan hiçbir şekilde paylaşılmamanız beklenmektedir.

 

Proje gönüllülerinin;

 • Ekip çalışmasına yatkın,

 • İnsancıl,

 • Empati sahibi,

 • Güvenilir,

 • Sorumluluk duygusu yüksek,

 • Sabırlı ve kararlı,

 • Esneklik gösterebilen,

 • Öz farkındalığı yüksek,

 • Açık fikirli,

 • Öğrenmeye açık,

 • Alçak gönüllü, 

 • Farklılıklara saygılı, her türlü ayrımcılığa karşı bireyler olması beklenmektedir.